RECTIFICATIES EN AANVULLINGEN

Zie HIER voor de laatste Mededelingenbladen (PDF)


STATUTEN

De statuten, geldig vanaf 29 mei 2009, zijn HIER in te zien.
Zie ook: Mededelingenblad januari 2009.


COLLECTIES

Onze collecties van foto’s, documentatie, oude krantenknipsels, notariële akten en bidprentjes enz. worden regelmatig aangevuld door schenkingen. Mocht u iets in de kast hebben liggen dat past bij deze collecties, dan stellen wij het erg op prijs als u contact opneemt met een van onze leden, of zelf eens langs komt op maandag in het Oude Raadhuis tussen 9.00 en 16.00 uur.

Bijna alle oude nummers van het tijdschrift 'HEEM Son en Breugel', vanaf 1986, zijn nog verkrijgbaar bij de heemkundekring in het Oude Raadhuis, dat iedere maandag open is voor bezoekers van 9.00 tot 16.00 uur. Zie HIER voor een inhoudsopgave.

Het boek ‘SON EN BREUGEL, van oudsher een kruispunt van wegen’ is te koop bij Optiek Cooijmans, Dommelstraat 11, en bij boekhandel De Traverse, Nieuwstraat 38, in Son.
Ook het fotoboek ‘SON EN BREUGEL, vergane glorie’ is verkrijgbaar bij de heemkundekring in het Oude Raadhuis.


***** VAKANTIESLUITING 2017 *****

De Heemkundekring is op de maandagen in juli gesloten voor bezoekers.
Vanaf maandag 7 augustus is iedereen weer welkom tijdens de reguliere openingstijden.


JUBILEUMBOEK

Het boek ‘SON en BREUGEL 1960-1970. Tien woelige jaren beschreven en verbeeld’ is nu verkrijgbaar.
Voor meer informatie klik HIER.

Zie de wervingsfolder.


JUBILEUMAVOND

Klik HIER voor een slideshow van de jubileumavond op zaterdag 18 oktober 2014.


BOEK OVER HET WILHELMINAKANAAL

Het boek handelt over het deel van het kanaal vanaf de Zuid-Willemsvaart tot voorbij Son en Breugel en telt 250 bladzijden en maar liefst 280 afbeeldingen.
Het boek kost € 19,50.
Voor meer informatie: Paul van de Wiel, secretaris van de Werkgroep Boek Wilhelminakanaal.
Tel. 0499-421320 e-mail: palmvandewiel@onsbrabantnet.nl


AANKONDIGING LEZINGEN, EXCURSIES ETC. IN 2017 (Wijzigingen voorbehouden)

UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING OP WOENSDAG 22 FEBRUARI IN DEN BAUW TE BREUGEL, AANVANG 20.00 UUR

Op woensdag 22 februari zal de heemkundekring weer haar algemene ledenvergadering houden in den Bauw, St.-Genovevastraat 29, 5694 AE Breugel.
Het huishoudelijk gedeelte, van 20.00 tot 20.45 uur, is alleen toegankelijk voor leden.
Na de pauze zal een film worden vertoond uit het verleden van Son en Breugel.Dinsdag 21 maart
Lezing over bisschop Bekkers door dhr, Wim van Kreij.
Aanvang: 20.00 uur in de zaal van ‘De Zwaan’, Markt 9 te Son.

Op 12 februari jl. was het precies 60 jaar geleden dat Wilhelmus Marinus Bekkers tot bisschop van het Bisdom 's-Hertogenbosch werd gewijd.
Helaas zou hem geen lang episcopaat gegund zijn. Op 9 mei 1966 overleed hij, pas 58 jaar oud. Zijn overlijden veroorzaakte een emotionele schok, bij zowel katholieken als ook niet-katholieken.

Nog steeds wordt deze aimabele man, die volgens Kardinaal Alfrink "zoveel goedheid, hoop en vertrouwen rond zich had verspreid" door velen op handen gedragen. Bekkers is voor de Katholieke Kerk in Nederland maar ook daarbuiten van grote betekenis geweest.

Wim van Kreij uit Sint-Oedenrode heeft over deze markante Brabander, die tijdens zijn seminarietijd ook 6 jaar in Sint-Michielsgestel heeft gewoond, een boeiende lezing samengesteld met veel beeldmateriaal over zijn leven en werk.
Naast veel foto's laat hij ook opnamen zien over zijn installatie, zijn bijdragen aan het KRO-programma Brandpunt en zijn optreden in het programma Mies en Scène van Mies Bouwman.

Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van niet-leden zal een bijdrage van 2 euro worden gevraagd.

Zondag 23 april
Wandeling met het IVN omgeving Kanaalstraat-Driehoek-Kanaaldijk.

Nu alweer voor het zesde jaar wandelen we op zondag 23 april a.s. samen met gidsen van zowel het IVN als de Heemkundekring door een deel van Son en Breugel.
Deze gezamenlijke wandeling is van oorsprong een initiatief van wijlen John Carp en we kiezen steeds in goed overleg een ander deel van Son en Breugel.

Dit keer wandelen we door de Kanaalstraat en omgeving waar zich sinds de opening van het kanaal in 1923 veel bedrijven hebben gevestigd, zeker langs de Kanaaldijk gonsde het vroeger van de bedrijvigheid. Op de Driehoek komt vooral de oorlogsgeschiedenis naar voren.

In het gehele gebied komen natuur en verleden samen en zeker als het weer wat mee wil werken zijn alle ingrediënten voor een leerzame en leuke middag aanwezig.

De gidsen van het IVN bereiden zich al voor om u veel informatie te kunnen geven over alles wat in deze tijd van het jaar weer tot groei en bloei komt en de gidsen van de Heemkundekring verdiepen zich in de geschiedenis van dit gebied.
 
Het aanvangstijdstip op 23 april aanstaande is 13.30 uur.
We starten met onze wandeling bij ‘de Sonse Jachthaven’ Kanaaldijk-Zuid 2, 5691 NL Son,
dicht bij het punt waar de Dommel onder het kanaal doorgaat, waar natuur en historie samenkomen.
De route zal ongeveer twee kilometer lang zijn, het tempo ligt laag en onderweg staan we regelmatig stil om naar de uitleg van de gidsen te luisteren. Wandelschoenen worden aanbevolen.

Iedereen is welkom op deze gezamenlijke publiekswandeling. Deelname is gratis.
Honden zijn helaas niet toegestaan (ook niet als ze aangelijnd zijn.)

Oorlogsmonument in de Kanaalstraat bij 10-jarige bevrijding van Son en Breugel.Zondag 21 mei
Torendag. De Heemkundekring doet mee aan de regionale 'Torendag in Peelland'. Zie ook voor verdere informatie de site: www.kerkenindepeel.nl
De toegang is gratis.

Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u de toren beklimmen aan het Kerkplein 5 te Son.
De beiaardier Cor Nooijen is in de toren aanwezig en geeft daar uitleg over de beiaard. Misschien mag u zelf de beiaard bespelen?
Gidsen van de Heemkundekring kunnen u informeren over de geschiedenis van de toren. Tevens kunt bij de gidsen een beschrijving krijgen voor een  wandelroute door het achter de toren gelegen Vroonhovenpark.
Ook de door afbraak bedreigde St.-Petrus’ Bandenkerk is open voor bezichtiging. Met een PowerPoint presentatie krijgt u uitleg over het interieur van de kerk daarna kunt u een wandeling door de kerk maken.

In Breugel is, ook van 13.00 tot 16.00 uur, de St.-Genovevakerk open voor bezichtiging. De organist Piet Pijnacker is aanwezig om uitleg te geven over het beroemde Vollebregtorgel. Het orgel mag door u worden bespeeld, een unieke kans vooral voor kinderen!
Tevens krijgt u een rondleiding door de kerk met uitleg van de gidsen.
Voor de eerste keer is dit jaar de toren van de St.Genovevakerk te beklimmen. De kerk staat aan de St.-Genovevastraat 14.

Een andere mogelijkheid is een fietstocht door de regio, omdat dit jaar voor de eerste keer de Knoptoren in Sint-Oedenrode open is voor bezichtiging en beklimming.
De kerk van Mariahout kan bezichtigd worden. Er kan daar een wandeling gemaakt worden door het processiepark met oorlogsgraven. Om 15.00 uur is er een Mariaviering bij de grot.Donderdag 25 mei
Fietstocht, samengesteld door Mien Coremans.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei a.s. organiseert de Heemkundekring Son en Breugel alweer voor de negende keer een fietstocht in de groene omgeving van Son en Breugel.

Wij nodigen u hierbij uit om aan deze fietstocht deel te nemen.
U kunt starten tussen 13.00 en 14.00 uur vanuit de heemkamer in het oude raadhuisje, Markt 1 te Son. Bij inschrijving ontvangt u tevens een consumptiebon.
Deelname is gratis voor leden van de Heemkundekring Son en Breugel, de overige deelnemers betalen € 2,00 per persoon. De afstand van de fietstocht zal 30 á 35 km. zijn.Zondag 20 augustus
Zomerexcursie naar Grave.Zondag 3 september
Jaarmarkt.Woensdag 20 september
Lezing: "Een niet zo gouden eeuw" door dhr. Henk Roosenboom.

De periode 1648 tot 1795 is een “vergeten” periode in de geschiedenis van onze provincie. Veel mensen weten wel het een en ander over de roemrijke tijd van het hertogdom Brabant in de middeleeuwen – denk aan hertog Jan – en ook nog over de 19de en 20ste eeuw, maar weinig over de tijd er tussen. De anderhalve eeuw tussen 1648 en 1795 wordt nog vaak gezien als een duistere tijd, de periode dat “wij” onder de knoet van de protestanten zaten en uitgebuit werden.

Belastingontvanger

Pachtbetaling

Deze opvatting, zo begrijpt u natuurlijk, is inmiddels achterhaald. Tegenwoordig denken we toch wel enigszins genuanceerder over Brabant in de 17de en 18de eeuw. Niet dat het allemaal rozengeur en maneschijn was: er wás veel armoede, de meeste politieke functies wáren in handen van protestanten, er bestónd veel onveiligheid en oorlogen en brandschattingen waren aan de orde van de dag. Maar aan de andere kant, het is wel het tijdperk geweest, waarin onze provincie vorm gekregen heeft, waarin de kiem is gelegd voor het moderne Noord-Brabant.

Toen Noord-Brabant in 1648 definitief een deel werd van Noord-Nederland werden de katholieke inwoners van Brabant geconfronteerd met de calvinistisch protestantse cultuur van het noorden. Dit ging niet zonder problemen, maar geleidelijk aan leerden, misschien uit de nood geboren, beide partijen elkaar steeds beter kennen en groeiden zo langzaam naar elkaar toe, totdat, in de tijd van de Bataafse revolutie na 1795, Noord-Brabant gelijkwaardig werd en zich begon te emanciperen.

In deze lezing wordt deze geschiedenis verteld aan de hand van talloze afbeeldingen, gezien vanuit het perspectief van de regio Zuidoost Noord-Brabant, het oude Kempen- en Peelland. Het verhaal wordt zoveel mogelijk benaderd vanuit de mensen die hier woonden en werkten. Hoe zagen en beleefden zíj hun wereld en hun tijd?

Winterslacht

Henk Roosenboom
Heemkundekring Son en Breugel heeft Henk Roosenboom uitgenodigd om op woensdag 20 september aanstaande deze lezing te houden in De Zwaan in Son. De aanvang is 20.00 uur.
Henk studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en was jarenlang verbonden aan het Rijksarchief in Noord-Brabant. Van 1988 tot 2002 was hij gemeentearchivaris van Helmond. In 1997 promoveerde hij op een proefschrift over de dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1648-1795. Na de fusie van het Gemeentearchief Helmond met het Streekarchief Eindhoven in 2002 werkte hij tot juni 2005 als wetenschappelijk en educatief medewerker op het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Hij schreef een groot aantal bijdragen over de geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant.

Henk Roosenboom

Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van niet-leden zal een bijdrage van 2 euro worden gevraagd.Dinsdag 24 oktober
Lezing: "De Romeinen in het Groene Woud" door dhr. Sjors van de Greef en dhr. Dirk Paagmaat.Woensdag 13 december
Lezing, onderwerp nog te bepalen.


 

VERSLAG VAN DE FIETSTOCHT OP 25 MEI 2017

Zondagmiddag 25 mei werd door de Heemkundekring Son en Breugel alweer voor de negende keer een fietstocht door de omgeving van Son en Breugel georganiseerd.
Mede dankzij het prachtige fietsweer hadden we een goede opkomst en kon dit keer de regenkleding thuis blijven.
De uitgestippelde route had een lengte van ongeveer 30 kilometer maar sommigen hadden de smaak zo goed te pakken dan ze op het eindpunt meer dan 40 kilometer op de teller hadden.

Vanaf de start bij het Oude Raadhuisje voerde de route ons via de begraafplaats langs het Dommelbalkon naar het voormalige brevierhuisje en vervolgens de Dommel  over, langs De Leet richting Breugel.
Daarna langs het hertenkamp weer richting Hendrik Veenemanstraat, over de Rooijseweg, langs het monumentje verwijzend naar de militaire begraafplaats via Vressel naar het kanaal.

Dan via Stad van Gerwen en schaapherder Erik de Vries naar Nederwetten waar bijna iedereen wel even aanlegde om een drankje of ijsje te nuttigen.

Het kostte daarna wat moeite om de prachtige plaats in de zon weer te verruilen voor het fietszadel maar we moesten verder. 
Richting Eindhoven nu. Eerst vlak langs de oude toren van Nederwetten, via de mooie brug over de Dommel, langs een prachtig stuk Dommel naar Bokt en over ‘Sprookjesbosch’ naar Ekkersrijt.  Dan over de brug bij Houtens een mooi stukje binnendoor richting Breugel waarna we via het Keske uiteindelijk bij Den Bauw konden finishen en waar onder het genot van de gratis consumptie nog flink werd nagepraat.

Langs de route passeerden we de bekende toponiemenbankjes, Dommekaet, De Leet, Stokland en Kanisgraaf.
 

VERSLAG VAN DE TORENDAG 2017 IN SON EN BREUGEL

Tijdens de jaarlijkse 'Torendag' organiseren betrokken heemkundekringen samen met de Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband op de verschillende middeleeuwse kerklocaties presentaties of rondleidingen.
In Son was de St.-Petrus’ Bandenkerk inclusief de toren en in Breugel de St.-Genovevakerk inclusief de pastorietuin geopend.
De toren in Son werd bezocht door ruim 70 personen, veel gezinnen met kinderen waarvan vooral de kinderen enthousiast via de 100 treden tellende wenteltrap omhoog klommen.
Het oefenklavier van de beiaard op de eerste zolderverdieping is constant 'betimmerd' door kinderen en ook op de echte beiaard mochten zij spelen.
De beiaardiers Cor Nooijen, Marja Janssen-van Dinter en Pie Conijn hadden dus niet te klagen over belangstelling en waren achteraf dan ook erg tevreden.
Veel bezoekers maakten gebruik van de mogelijkheid om met de uitgedeelde beschrijving in de hand door het Vroonhovenpark te wandelen.

Ook de medewerking en openstelling van de St.-Petrus' Bandenkerk was een succes. Vooral door de combinatie van de fototentoonstelling door Myriam Merks-Meijkamp en de power point presentatie van Henk Hutten was er veel bezoek aan de door afbraak bedreigde kerk.

De kerk in Breugel mocht zo’n 40 geïnteresseerden ontvangen waarvan een groot deel ook de toren beklom en gebruik maakte van de mogelijkheid om onder begeleiding van gidsen van het IVN de pastorietuin te bezoeken.
Na een aarzelend begin kwam er rond 15.00 uur meer 'leven' in de kerk.
De nieuwe organist, Piet Pijnakker, was zeer enthousiast en menig bezoeker heeft het orgel kunnen bespelen.

Verschillende bezoekers gaven aan ook in de omliggende dorpen torens bezocht te hebben of nog te gaan bezoeken.

We mogen terugkijken op een geslaagde dag.


 

VERSLAG VAN DE PUBLIEKSWANDELING IVN EN HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL OP 23 APRIL 2017

We wandelden voor zesde keer samen met gidsen van zowel het IVN als de Heemkundekring door de Kanaalstraat en omgeving.
Deze gezamenlijke wandeling is van oorsprong een initiatief van wijlen John Carp en we kiezen steeds in goed overleg een ander deel van Son en Breugel.

Vanaf de zwaaikom in het kanaal waar vroeger de Eindhovense Betoncentrale, later Rijkswaterstaat en sinds enkele jaren ‘de Sonse Jachthaven’ is gevestigd wandelden we met in totaal zo’n 35 personen in drie groepen richting Kanaalstraat. Naast een uitleg over alles wat groeit en bloeit aan de waterkant werd verteld over de aanleg van het kanaal en over de bedrijvigheid die daarna ontstond.
Ook werd duidelijk dat het gebouwtje waarvan enkelen dachten dat het een kadaverhuisje was slechts gebouwd was als opslagplaats voor brugonderdelen.

Dat de brug bij de Kanaalstraat oorspronkelijk een draaibrug met middenpijler was omdat die het gewicht van de stoomtram moest kunnen dragen wisten slechts weinigen maar toen het ging over de bewoners en bedrijven van de Kanaalstraat tot aan de Driehoek, tot aan 1947 “wijk C’, wisten veel deelnemers de verhalen van de gidsen aan te vullen.

Het verschil tussen een Haagbeuk en een Beukenhaag en de planten en bomen langs de Herpenbeek waren weer het terrein van het IVN.

Via het vrieshuisje dat nog tot 2001 in gebruik was kwamen we bij de boerderij aan Driehoek 3 waar de kogelgaten in de muur duidelijk maken dat in dit gebied bij de bevrijding op 17 september 1944 maar ook toen de Duitsers op 19 september terugkwamen flink is gevochten. Er vielen in die dagen 3 burgerslachtoffers en 3 woonhuizen en 12 boerderijen zijn afgebrand.

We wandelden door tot aan de duiker waar de Dommel door 5 doorstroomopeningen van elk 4,2 meter breed en 2,45 meter hoog onder het kanaal doorstroomt. De geschiedenis van en de verhalen rondom de bouw van deze duiker waren interessant om te horen.
De gidsen van het IVN vertelden ook hier weer over de begroeiing en maakten ons o.a. attent op de bloeiwijze van de eik.

Terug bij ‘de Sonse Jachthaven’ maakten velen nog gebruik van de mogelijkheid om onder het genot van een drankje nog even gezellig na te praten.
Al met al een mooie wandeling die voor iedereen goed te doen was en waarbij de combinatie van natuur en geschiedenis de deelnemers weer prima is bevallen.
De vraag waar we volgend jaar gaan wandelen werd al enkele malen gesteld maar kon nog niet worden beantwoord.
 

VERSLAG WINTEREXCURSIE NAAR DE KNOPTORENKERK TE ST.-OEDENRODE OP
15 JANUARI 2017

Op zondagmiddag 15 januari werden we bij de Knoptoren in Sint-Oedenrode ontvangen met orgelspel door Ineke Wilbrink.
Derk de Bruijn heette ons welkom namens de Stichting Knoptorenkerk.
Deze stichting is eigenaar van de kerk en het daar achter liggende kerkhof (de gemeente is eigenaar van de toren) en heeft als doel om uit exploitatie van het gebouw te zorgen voor de bekostiging van het onderhoud etc.

Derk heeft ons verteld over de historie vanaf 1400, toen op de plek waar al enkele honderden jaren een kapel stond, een bakstenen kerk werd gebouwd tot aan de grote renovatie in de 60er jaren van de vorige eeuw.  Ook kregen we uitleg over de huidige gebruiksmogelijkheden.

Wie de belangrijkste feiten nog eens wil teruglezen kan dat doen op de website: www.knoptorenkerk.nl maar mist dan natuurlijk wel de verschillende anekdotes die Derk aan zijn verhaal toevoegde.

Na nog een extra kopje koffie of thee, waarvoor prima werd gezorgd door de beheerder van de kerk Peter de Koning, werden we rondgeleid en was er gelegenheid om de toren te beklimmen.  Mede dankzij het heldere weer gaf dat een mooie kijk op de omgeving.

Helaas was het aantal geïnteresseerden voor deze excursie met 16 personen erg beperkt maar de wel aanwezige leden waren enthousiast.


 Terug naar boven