RECTIFICATIES EN AANVULLINGEN

Zie HIER voor de laatste Mededelingenbladen (PDF)

De uitreiking van de monumentenschildjes bij het raadhuis en de kiosk, die zou plaatsvinden op 8 december kan wegens omstandigheden NIET doorgaan.


STATUTEN

De statuten, geldig vanaf 29 mei 2009, zijn HIER in te zien.
Zie ook: Mededelingenblad januari 2009.


COLLECTIES

Onze collecties van foto’s, documentatie, oude krantenknipsels, notariële akten en bidprentjes enz. worden regelmatig aangevuld door schenkingen. Mocht u iets in de kast hebben liggen dat past bij deze collecties, dan stellen wij het erg op prijs als u contact opneemt met een van onze leden, of zelf eens langs komt op maandag in het Oude Raadhuis tussen 9.00 en 16.00 uur.

Bijna alle oude nummers van het tijdschrift 'HEEM Son en Breugel', vanaf 1986, zijn nog verkrijgbaar bij de heemkundekring in het Oude Raadhuis, dat iedere maandag open is voor bezoekers van 9.00 tot 16.00 uur. Zie HIER voor een inhoudsopgave.

Het boek ‘SON EN BREUGEL, van oudsher een kruispunt van wegen’ is te koop bij Optiek Cooijmans, Dommelstraat 11, en bij boekhandel De Traverse, Nieuwstraat 38, in Son.
Ook het fotoboek ‘SON EN BREUGEL, vergane glorie’ is verkrijgbaar bij de heemkundekring in het Oude Raadhuis.


JUBILEUMBOEK

Het boek ‘SON en BREUGEL 1960-1970. Tien woelige jaren beschreven en verbeeld’ is nu verkrijgbaar.
Voor meer informatie klik HIER.

Zie de wervingsfolder.


JUBILEUMAVOND

Klik HIER voor een slideshow van de jubileumavond op zaterdag 18 oktober 2014.


BOEK OVER HET WILHELMINAKANAAL

Het boek handelt over het deel van het kanaal vanaf de Zuid-Willemsvaart tot voorbij Son en Breugel en telt 250 bladzijden en maar liefst 280 afbeeldingen.
Het boek kost € 19,50.
Voor meer informatie: Paul van de Wiel, secretaris van de Werkgroep Boek Wilhelminakanaal.
Tel. 0499-421320 e-mail: palmvandewiel@onsbrabantnet.nl


AANKONDIGING LEZINGEN, EXCURSIES ETC. IN 2017 (Wijzigingen voorbehouden)


LEZING OP WOENSDAG 13 DECEMBER OM 20.00 UUR IN DE ZAAL VAN 'DE ZWAAN'
TE SON EN BREUGEL


'HEREN EN ONDERDANEN TIJDENS DE REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN'

Terwijl wij bij vorsten vooral denken aan de koningen en koninginnen uit onze tijd hadden onze voorouders een paar eeuwen geleden veel meer te maken met hun ‘plaatselijke’ vorst, de heren en vrouwen van heerlijkheden en domeinen.

Een heerlijkheid of heerschap is een bestuursvorm voortkomend uit de feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen, het leenstelsel. In het begin van de middeleeuwen was er slechts een zwak staatsgezag: de hoogste vorst in rang, de leenheer, was afhankelijk van zijn leenmannen, die in ruil voor bepaalde rechten in een gebied (dominium) diensten leverden aan de vorst.

Het bezit van een heerlijkheid is iets anders dan het bezit van grond, het gaf de eigenaar slechts bepaalde rechten. Met 'heerlijkheid' werd het gebied aangeduid waar die rechten betrekking op hadden. Binnen de heerlijkheid was de heer gerechtigd om lokale overheidsdienaren en gezagsdragers (zoals een meier, baljuw of schout) te benoemen. Dit gold als een belangrijk recht.. aangezien dit inkomsten (uit rechtspleging en boetes) met zich meebracht.
Van de elfde tot de dertiende eeuw waren leenmannen nog afkomstig uit de adel en de ridderschap. Aan het einde van de middeleeuwen worden heerlijkheden vooral lucratieve bezittingen voor de gegoede stand, en kopen rijke burgers steeds meer heerlijkheden op als beleggingsobject.

De lezing schetst de verhoudingen tussen heren en hun onderdanen ten tijde van de republiek der Verenigde Nederlanden.
Het vertelt hoe nieuwe heren feestelijk werden ingehaald, maar ook over de willekeur waarmee ze hun heerlijkheid bestuurden. Over de relatie van heren met schout en schepenen, over rentmeesters die zichzelf schaamteloos verrijkten. Over hoe katholieke heren ook na de gewijzigde religieuze verhoudingen in hun rechten bleven gehandhaafd en vooral over hoe gewone mensen daar in hun dagelijks leven mee te maken hadden.

Anton Neggers
Anton Neggers, in 1959 in Boxtel geboren, is jurist, genealoog en regionaal historicus.
Hij is voorzitter van de afdeling Kempen- en Peelland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, en van de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot. Hij doet stamboomonderzoek naar Meierijse families, en publiceert over genealogie en regionale geschiedenis, over onderwerpen als het plaatselijk bestuur in de achttiende eeuw, de politieke reformatie en strafprocesrecht. Zijn artikelen verschenen onder andere in Campinia, de Brabantse Leeuw, Gens Nostra en InBrabant. In 2007 verscheen zijn boek Schelmen en Hontsvotten Werck, over de moord op de drossaard van Oirschot in 1735.

Heemkundekring Son en Breugel heeft Anton Neggers uitgenodigd om op woensdag 13 december aanstaande deze lezing te houden in De Zwaan in Son. De aanvang is 20.00 uur.

Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van niet-leden zal een bijdrage van 2 euro worden gevraagd.
 

VERSLAG VAN DE LEZING MET FILM "ROMEINEN IN HET GROENE WOUD"

Op 24 oktober jl. mochten we met ruim 40 belangstellenden luisteren naar de lezing van Dirk Paagman en Sjors van de Greef over de Romeinen die 1900 jaar geleden in het Groene Woud zeer zichtbaar aanwezig waren.
De heren zijn respectievelijk leraar geschiedenis en leraar aardrijkskunde aan het Maurick College in Vught en wisten met hun enthousiast gebrachte verhaal de aanwezigen aan hun lippen te kluisteren.
We hoorden op welke wijze het landschap en de loop van stromen en beken ontstond, waarom nederzettingen en dorpen juist op bepaalde plaatsen werden gebouwd en hoe de samenwerking met de Romeinen leidde tot ‘Romanisering’.
Natuurlijk kwamen ook de vele in het Groene Woud gevonden bijzondere voorwerpen uit die tijd aan bod.

Na de pauze werd een door Dirk en Sjors in samenwerking met Henk Helsdingen gemaakte film vertoond die is opgenomen rondom de belangrijke vondsten zoals de Romeinse grafheuvels en een barnstenen Bacchusbeeldje, een van de topstukken uit ruim 200 vondsten in Esch.

Al fietsend en gebruik makend van onze fantasie kunnen we een beeld krijgen van hoe het er destijds uitzag door de ongeveer 30 km lange fietsroute `Hercules Magusanus` te volgen.
Meer informatie hierover vindt u op de website van onze collega heemkundevereniging in Boxtel:
http://heemkundeboxtel.nl/wp-content/uploads/2017/01/Romeinen-fietsroute.pdf

Als u de film thuis nog eens rustig opnieuw wilt bekijken dan kan dat via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=xH9uEluAdeE

 


 

VERSLAG VAN DE LEZING 'EEN NIET ZO GOUDEN EEUW' DOOR HENK ROOSENBOOM

Op woensdagavond 20 september jl. waren zo’n 50 geïnteresseerden aanwezig bij de door onze Heemkundekring georganiseerde lezing van Henk Roosenboom over de periode 1648 tot 1795 in onze provincie.

Henk legde ons, onderbouwd met een mooie powerpoint-presentatie, uit dat de betrokken anderhalve eeuw vaak wordt gezien als een duistere tijd, de periode dat “wij” onder de knoet van de protestanten zaten en uitgebuit werden maar dat dit wel het tijdperk is geweest, waarin onze provincie vorm gekregen heeft en waarin de kiem is gelegd voor het moderne Noord-Brabant.
Natuurlijk was het niet allemaal rozengeur en maneschijn en was er wel degelijk armoede en bestond veel onveiligheid.

De katholieke inwoners van Brabant werden geconfronteerd met de calvinistisch protestantse cultuur van het noorden. Natuurlijk zorgde dat voor de nodige problemen, maar geleidelijk aan  groeiden beide partijen naar elkaar toe.

Henk wist de aandacht van zijn publiek goed vast te houden en zijn verhaal nodigde uit tot veel vragen waardoor het een interactieve avond werd waarvan we weer veel hebben opgestoken.


 

VERSLAG VAN DE ZOMEREXCURSIE NAAR GRAVE OP ZONDAG 20 AUGUSTUS

Op zondagmiddag 20 augustus waren we met 26 leden en introducees in de mooie vestingstad Grave.
Rond half 2 was iedereen aanwezig op het terras van café ´De Poortwachter` voor koffie of thee met appeltaart en daar was behalve het programma van die middag ook de weersverwachting een veel gehoord gespreksonderwerp, zeker toen de eerste druppeltjes regen vielen. Gelukkig bleef het bij die paar druppeltjes en was het de rest van de middag droog en liet de zon zich regelmatig zien.

Tegen half 3 vertrokken we naar het Toeristisch Ontmoetingspunt bij het oude stadhuis dat dateert uit ca 1650. Hier maakten we kennis met onze gids mevrouw Karin Verhaak die ons als eerste meenam naar de Sint Elisabethkerk. Dit was vroeger de grootste kruiskerk van Nederland, die na diverse belegeringen van Grave en later een brand steeds zwaar beschadigd raakte en door iedere keer gedeeltelijke herbouw haar huidige wat onlogische vorm kreeg.

Buiten de kerk staat een verkleinde kopie van het strafpaard met een scherpe zitplaats waarop gestrafte militairen met gewichten aan de voeten hun tijd moesten `uitzitten`.

We liepen door naar de protestantse kerk en daarna naar de plek waar het voormalige militair hospitaal stond en de voormalige kazerne ´Het Noorderblok`. Ondertussen werden we bijgepraat over de vroegere en huidige Graafse bevolking en de vele daar gevestigde instituten zoals een fors AZC en het welbekende Doveninstituut.

Dan door naar het half-bastion ´Bekaf´, met een mooi uitzicht op de jachthaven, de Maaspoort en, na een korte kennismaking met een lokale kunstenaar, twee bronzen kanonnen uit de Napoleontische tijd die tegenwoordig nog worden gebruikt om de start van verschillende evenementen aan te kondigen.

Langs de oude synagoge en het voormalig instituut voor visueel gehandicapte meisjes komen we in de oudste straten in de binnenstad waarin nog veel oude gerestaureerde huizen en logementen te bewonderen zijn.

Na een korte klim tot op ´De Kat´, een kunstmatige berg met daaronder vijf kazematten, hebben we zicht op het voormalig Groot Arsenaal daterend uit de 18e eeuw dat in 1898 werd aangewezen als Rijks Psychiatrische Inrichting en in 1975 een bestemming kreeg als gevangenis. Daarna heeft het nog gediend als woongalerie en expositieruimte maar staat nu al enige tijd leeg.

Tot slot bezoeken we de enige overgebleven toegangspoort tot de vesting Grave, de ´Hampoort`.
Hierin is het Graafs Museum gevestigd, wat we gezien de tijd helaas niet meer konden bezoeken.
De wandeling was mede dankzij de enthousiaste en uitgebreide uitleg van onze gids die uitnodigde tot vele vragen zo’n drie kwartier uitgelopen. De meeste deelnemers vonden dit niet zo’n probleem en velen genoten nog even van de zon op een van de terrassen aan de historische markt.

Plaatjes zeggen vaak meer dan woorden en de volgende foto-impressie van onze excursiemiddag bevestigt dat we kunnen spreken van een geslaagd uitstapje.


 

VERSLAG VAN DE FIETSTOCHT OP 25 MEI 2017

Zondagmiddag 25 mei werd door de Heemkundekring Son en Breugel alweer voor de negende keer een fietstocht door de omgeving van Son en Breugel georganiseerd.
Mede dankzij het prachtige fietsweer hadden we een goede opkomst en kon dit keer de regenkleding thuis blijven.
De uitgestippelde route had een lengte van ongeveer 30 kilometer maar sommigen hadden de smaak zo goed te pakken dan ze op het eindpunt meer dan 40 kilometer op de teller hadden.

Vanaf de start bij het Oude Raadhuisje voerde de route ons via de begraafplaats langs het Dommelbalkon naar het voormalige brevierhuisje en vervolgens de Dommel  over, langs De Leet richting Breugel.
Daarna langs het hertenkamp weer richting Hendrik Veenemanstraat, over de Rooijseweg, langs het monumentje verwijzend naar de militaire begraafplaats via Vressel naar het kanaal.

Dan via Stad van Gerwen en schaapherder Erik de Vries naar Nederwetten waar bijna iedereen wel even aanlegde om een drankje of ijsje te nuttigen.

Het kostte daarna wat moeite om de prachtige plaats in de zon weer te verruilen voor het fietszadel maar we moesten verder. 
Richting Eindhoven nu. Eerst vlak langs de oude toren van Nederwetten, via de mooie brug over de Dommel, langs een prachtig stuk Dommel naar Bokt en over ‘Sprookjesbosch’ naar Ekkersrijt.  Dan over de brug bij Houtens een mooi stukje binnendoor richting Breugel waarna we via het Keske uiteindelijk bij Den Bauw konden finishen en waar onder het genot van de gratis consumptie nog flink werd nagepraat.

Langs de route passeerden we de bekende toponiemenbankjes, Dommekaet, De Leet, Stokland en Kanisgraaf. 

VERSLAG VAN DE TORENDAG 2017 IN SON EN BREUGEL

Tijdens de jaarlijkse 'Torendag' organiseren betrokken heemkundekringen samen met de Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband op de verschillende middeleeuwse kerklocaties presentaties of rondleidingen.
In Son was de St.-Petrus’ Bandenkerk inclusief de toren en in Breugel de St.-Genovevakerk inclusief de pastorietuin geopend.
De toren in Son werd bezocht door ruim 70 personen, veel gezinnen met kinderen waarvan vooral de kinderen enthousiast via de 100 treden tellende wenteltrap omhoog klommen.
Het oefenklavier van de beiaard op de eerste zolderverdieping is constant 'betimmerd' door kinderen en ook op de echte beiaard mochten zij spelen.
De beiaardiers Cor Nooijen, Marja Janssen-van Dinter en Pie Conijn hadden dus niet te klagen over belangstelling en waren achteraf dan ook erg tevreden.
Veel bezoekers maakten gebruik van de mogelijkheid om met de uitgedeelde beschrijving in de hand door het Vroonhovenpark te wandelen.

Ook de medewerking en openstelling van de St.-Petrus' Bandenkerk was een succes. Vooral door de combinatie van de fototentoonstelling door Myriam Merks-Meijkamp en de power point presentatie van Henk Hutten was er veel bezoek aan de door afbraak bedreigde kerk.

De kerk in Breugel mocht zo’n 40 geïnteresseerden ontvangen waarvan een groot deel ook de toren beklom en gebruik maakte van de mogelijkheid om onder begeleiding van gidsen van het IVN de pastorietuin te bezoeken.
Na een aarzelend begin kwam er rond 15.00 uur meer 'leven' in de kerk.
De nieuwe organist, Piet Pijnakker, was zeer enthousiast en menig bezoeker heeft het orgel kunnen bespelen.

Verschillende bezoekers gaven aan ook in de omliggende dorpen torens bezocht te hebben of nog te gaan bezoeken.

We mogen terugkijken op een geslaagde dag.


 

VERSLAG VAN DE PUBLIEKSWANDELING IVN EN HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL OP 23 APRIL 2017

We wandelden voor zesde keer samen met gidsen van zowel het IVN als de Heemkundekring door de Kanaalstraat en omgeving.
Deze gezamenlijke wandeling is van oorsprong een initiatief van wijlen John Carp en we kiezen steeds in goed overleg een ander deel van Son en Breugel.

Vanaf de zwaaikom in het kanaal waar vroeger de Eindhovense Betoncentrale, later Rijkswaterstaat en sinds enkele jaren ‘de Sonse Jachthaven’ is gevestigd wandelden we met in totaal zo’n 35 personen in drie groepen richting Kanaalstraat. Naast een uitleg over alles wat groeit en bloeit aan de waterkant werd verteld over de aanleg van het kanaal en over de bedrijvigheid die daarna ontstond.
Ook werd duidelijk dat het gebouwtje waarvan enkelen dachten dat het een kadaverhuisje was slechts gebouwd was als opslagplaats voor brugonderdelen.

Dat de brug bij de Kanaalstraat oorspronkelijk een draaibrug met middenpijler was omdat die het gewicht van de stoomtram moest kunnen dragen wisten slechts weinigen maar toen het ging over de bewoners en bedrijven van de Kanaalstraat tot aan de Driehoek, tot aan 1947 “wijk C’, wisten veel deelnemers de verhalen van de gidsen aan te vullen.

Het verschil tussen een Haagbeuk en een Beukenhaag en de planten en bomen langs de Herpenbeek waren weer het terrein van het IVN.

Via het vrieshuisje dat nog tot 2001 in gebruik was kwamen we bij de boerderij aan Driehoek 3 waar de kogelgaten in de muur duidelijk maken dat in dit gebied bij de bevrijding op 17 september 1944 maar ook toen de Duitsers op 19 september terugkwamen flink is gevochten. Er vielen in die dagen 3 burgerslachtoffers en 3 woonhuizen en 12 boerderijen zijn afgebrand.

We wandelden door tot aan de duiker waar de Dommel door 5 doorstroomopeningen van elk 4,2 meter breed en 2,45 meter hoog onder het kanaal doorstroomt. De geschiedenis van en de verhalen rondom de bouw van deze duiker waren interessant om te horen.
De gidsen van het IVN vertelden ook hier weer over de begroeiing en maakten ons o.a. attent op de bloeiwijze van de eik.

Terug bij ‘de Sonse Jachthaven’ maakten velen nog gebruik van de mogelijkheid om onder het genot van een drankje nog even gezellig na te praten.
Al met al een mooie wandeling die voor iedereen goed te doen was en waarbij de combinatie van natuur en geschiedenis de deelnemers weer prima is bevallen.
De vraag waar we volgend jaar gaan wandelen werd al enkele malen gesteld maar kon nog niet worden beantwoord. 

VERSLAG WINTEREXCURSIE NAAR DE KNOPTORENKERK TE ST.-OEDENRODE OP
15 JANUARI 2017

Op zondagmiddag 15 januari werden we bij de Knoptoren in Sint-Oedenrode ontvangen met orgelspel door Ineke Wilbrink.
Derk de Bruijn heette ons welkom namens de Stichting Knoptorenkerk.
Deze stichting is eigenaar van de kerk en het daar achter liggende kerkhof (de gemeente is eigenaar van de toren) en heeft als doel om uit exploitatie van het gebouw te zorgen voor de bekostiging van het onderhoud etc.

Derk heeft ons verteld over de historie vanaf 1400, toen op de plek waar al enkele honderden jaren een kapel stond, een bakstenen kerk werd gebouwd tot aan de grote renovatie in de 60er jaren van de vorige eeuw.  Ook kregen we uitleg over de huidige gebruiksmogelijkheden.

Wie de belangrijkste feiten nog eens wil teruglezen kan dat doen op de website: www.knoptorenkerk.nl maar mist dan natuurlijk wel de verschillende anekdotes die Derk aan zijn verhaal toevoegde.

Na nog een extra kopje koffie of thee, waarvoor prima werd gezorgd door de beheerder van de kerk Peter de Koning, werden we rondgeleid en was er gelegenheid om de toren te beklimmen.  Mede dankzij het heldere weer gaf dat een mooie kijk op de omgeving.

Helaas was het aantal geïnteresseerden voor deze excursie met 16 personen erg beperkt maar de wel aanwezige leden waren enthousiast.
Terug naar boven