Het bestuur van de Heemkundekring Son en Breugel bestaat uit
de volgende personen:

Terug naar boven


Verdere bijzonderheden:

Inlichtingen over het werk van de heemkundekring kunt u krijgen bij alle bovengenoemde personen.
Indien u op enig gebied actief wenst mee te doen bent u van harte welkom. Het is daarvoor niet noodzakelijk dat u lid van de heemkundekring bent.

Werkgroepen
Voor informatie over de werkgroepen kunt u contact opnemen met de coördinatoren.
Zie 'WERKGROEPEN'.

De openingstijden van onze heemkamer in het Oude Raadhuis aan de Markt 1 te Son zijn:
op maandag van 9.00 uur tot 16.00 uur en van 19.30 uur tot 21.30 uur en
op donderdag van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Bezoek op beide avonden alleen na afspraak, tel. 0499-473331.
Gedurende de vakantieperioden kunnen deze tijden aangepast zijn. Zie 'ACTUEEL'.

Voor de Statuten (gewijzigd maart 2009): KLIK HIER
Voor het Huishoudelijk reglement: KLIK HIER

U kunt zich als lid opgeven bij de secretaris.

De contributie is € 21,00 per jaar; hierin zijn begrepen:
               - Lidmaatschap;
               - Tijdschrift 'HEEM SON EN BREUGEL'
               - Het Mededelingenblad
               - Lezingen en organisatie excursie (niet de kosten van de excursie).

Contributie verdere gezinsleden: € 12,00 per jaar.

Het rekeningnummer bij de ING-bank is: NL26 INGB 0004076074
Ten name van: Heemkundekring Son en Breugel.


Aanvraag gegidste rondleidingen door Son en/of Breugel:
tel. 0499-460974 of b.g.g 0499-473049.
Kosten € 25,00 per gids per groep van 25 personen.

Voor inlichtingen over de door de Heemkundekring uitgegeven boeken kunt u bellen met de secretaris, dhr. F. Wilbrink, tel. 0499-473049, e-mail: secretaris@hkksonenbreugel.nl

Het telefoonnummer van de heemkamer in het Oude Raadhuis is: 0499-323359
Houd u er s.v.p. rekening mee dat niet altijd iemand aanwezig is.
Het e-mail adres van de heemkamer is: heemkunde@hkksonenbreugel.nl

De website is toegankelijk op: http://www.hkksonenbreugel.nl
 

Terug naar boven