* Werkgroep ACTIVITEITEN

Coördinatie: Thom van Dommelen,
tel. 0499-473310, e-mail: excursies@hkksonenbreugel.nl
Medewerkers: Dora Cooijmans-Engels, Jeanne Verdonschot-Brewel

 • Activiteiten
  - Organiseren van de zomer- en winterexcursie.
  - Verzorgen van de vier jaarlijkse lezingen.
  - Organiseren van fietstochten en wandelingen.
  - Presentatie op Jaarmarkt en Open Monumentendag.
  - Bezorging van periodiek 'HEEM Son en Breugel' en het Mededelingenblad.


* Werkgroepen DOCUMENTATIE

Coördinatie: Joop Dijsselbloem-Visser,
tel. 0499-473331, e-mail: documentatie@hkksonenbreugel.nl
Tijden: op maandagen van 9.00-16.00 uur en 19.30-21.30 uur en op
donderdagen van 19.30-21.30 uur
Plaats: Oude Raadhuis, Markt 1, Son

Medewerkers: Marjo van Gils, Ans Habraken, Hiltje van Hattum, Anja Korff,
Jan Overzee, Martin van Rooij, Wil Schoenmakers, Marlies Verbeek,
Mary Waterschoot, Dora Cooijmans, Mien Guitjens-Lavrijssen

 • Activiteiten
  - Verzamelen van alle originele, gekopieerde en gefotografeerde akten, artikelen, berichten en literatuur.
  - Een namenindex maken op de collectie weekbladen.
  - Transcriberen van en namenindexen maken op o.m. registers van belastingen als cijnzen, verpondingen, hoofdgelden en namen van bestuurders.
  - Digitaliseren van bidprentjes.
  - Het maken van een persoonsnamenindex met vermelding van alle gegevens van bidprentjes en andere familieberichten.
  - Redactie 'HEEM Son en Breugel'

 • Projecten
  - Het project ‘Kadastrale Atlas’. Uitgaande van de eerste kadasterkaart uit 1832 en m.b.v. diverse bronnen kan de ontwikkeling van het dorp en haar inwoners digitaal in beeld worden gebracht.


* Werkgroepen FOTOGRAFIE

Coördinatie: Frans Wilbrink,
tel. 0499-473049, e-mail: heemkunde@hkksonenbreugel.nl
Tijden: op donderdagen van 14.00-16.00 uur
Plaats: Oude Raadhuis, Markt 1, Son
Medewerkers: Mien Guitjens-Lavrijssen, Gerard van den Heuvel,
Rian Versantvoort, Annelies de Leijer.
Ad hoc: Jos Berndsen, Harrie Bekx, Toos op de Weegh

 • Activiteiten
  - Nieuwe fotoaanwinsten, dia’s en negatieven worden gedigitaliseerd, voorzien van een beschrijving en daarna aan de Fotobank toegevoegd.
  - Foto’s nemen van diverse gebeurtenissen in Son en Breugel. Een selectie hiervan wordt toegevoegd aan de Fotobank.
  - Aanvragen voor foto’s afhandelen.

 • Projecten
  - De bestaande collectie van foto’s wordt geconserveerd en opnieuw gearchiveerd.
  - Digitaliseren en opnieuw archiveren van negatieven.
  - Screenen van het fotoarchief op dubbele exemplaren en op foto’s die niets toevoegen.


* Werkgroep MONUMENTEN

Coördinatie: Carel Verdonschot,
tel. 0499-475680, e-mail: monumenten@hkksonenbreugel.nl
Medewerker: Dora Cooijmans-Engels

 • Activiteiten
  - Behartigen van het behoud van ons erfgoed en ondersteuning van de gemeentelijke monumentencommissie.

 • Projecten
  - Medewerking verlenen en voorstellen doen t.b.v. een gemeentelijke monumentenlijst.
  - Cultuurhistorisch Beleidsplan, i.s.m. gemeente Son en Breugel, provincie
  Noord-Brabant en Monumentenhuis Brabant.
  - Project ‘Dommelvisie’.
  - Inventariseren van klein religieus erfgoed, i.s.m. Bureau Erasmus Eindhoven.
  - Project ‘Help Wandkunst Opsporen’.


* Werkgroep ARCHEOLOGIE

Coördinatie: Bart van Gils,
tel. 0499-476428, e-mail: archeologie@hkksonenbreugel.nl
Medewerker: Marjo van Gils

 • Activiteiten
  Hoofdtaken zijn:
  - Controleren van aangevraagde en uitgegeven vergunningen in relatie tot de archeologische waardenkaart van Son en Breugel en de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over onder andere deze zaken en het archeologisch beleid van de gemeente.
  - Resultaten van archeologisch onderzoek openbaar maken voor de inwoners van Son en Breugel en vertalen naar publieksgerichte uitingen, zoals teksten, maar ook het streven naar zichtbaar maken van resultaten of het markeren van een locatie in het landschap.
  - Het onderhouden van contacten met professionals en amateurs, zoals stads- en regio archeologen, de gemeente en de archeologische werkgroep WADNA onder leiding van Geit Emmery.
  - Toezicht houden op archeologische werkzaamheden in de gemeente.


* Werkgroep ICT

Coördinatie: Dick van Hattum
tel. 0499-471008, e-mail: webmaster@hkksonenbreugel.nl
Medewerker: Wil Schoenmakers

 • Activiteiten
  - Het bijhouden van de computers en perifere apparatuur (hardware en software)
  - Adviseren bij aanschaf nieuwe apparatuur.
  - Ontwerp en actualisering van de website.
  - Layout en druk van ons periodiek 'HEEM Son en Breugel'.
  - Contacten met houders van ruilabonnementen.

 • Projecten
  - Ontwikkelen van een nieuwe website, gebaseerd op nieuwe mogelijkheden.
  - Project Erfgoed GeoWiki.


* Werkgroep ADMINISTRATIE

Coördinator: Jan de Vries,
tel.
0499-472546, e-mail: ledenadmi@hkksonenbreugel.nl

 • Activiteiten
  - Ledenadministratie bijhouden
  - Layout en druk van het Mededelingenblad


* Werkgroep TENTOONSTELLINGEN

Coördinator: Vacature,
tel. tijdelijk 0499-471008, e-mail: webmaster@hkksonenbreugel.nl
Medewerkers:
Dick van Hattum, Gerard van den Heuvel

 • Activiteiten
  - Organiseren, bouwen en inrichten van tentoonstellingen bij voorkomende
  gelegenheden.

 

Klik HIER om het organisatieschema van de Kring te bekijken.Terug naar boven