Klik HIER voor het PRIVACYBELEID van de HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL.


RECTIFICATIES EN AANVULLINGEN

Zie HIER voor de laatste Mededelingenbladen (PDF)


VAKANTIEPERIODE 2018

Tijdens de vakantieperiode van 2 juli t/m 30 juli is de Heemkamer gesloten op de maandagen.
Op maandag 6 augustus hopen wij u weer te mogen begroeten.


STATUTEN

De statuten, geldig vanaf 29 mei 2009, zijn HIER in te zien.
Zie ook: Mededelingenblad januari 2009.


COLLECTIES

Onze collecties van foto’s, documentatie, oude krantenknipsels, notariële akten en bidprentjes enz. worden regelmatig aangevuld door schenkingen. Mocht u iets in de kast hebben liggen dat past bij deze collecties, dan stellen wij het erg op prijs als u contact opneemt met een van onze leden, of zelf eens langs komt op maandag in het Oude Raadhuis tussen 9.00 en 16.00 uur.

Bijna alle oude nummers van het tijdschrift 'HEEM Son en Breugel', vanaf 1986, zijn nog verkrijgbaar bij de heemkundekring in het Oude Raadhuis, dat iedere maandag (behalve in de vakantieperiode) open is voor bezoekers van 9.00 tot 16.00 uur. Zie HIER voor een inhoudsopgave.

Het boek ‘SON EN BREUGEL, van oudsher een kruispunt van wegen’ is te koop bij Optiek Cooijmans, Dommelstraat 11, en bij boekhandel De Traverse, Nieuwstraat 38, in Son.
Ook het fotoboek ‘SON EN BREUGEL, vergane glorie’ is verkrijgbaar bij de heemkundekring in het Oude Raadhuis.


JUBILEUMBOEK

Het boek ‘SON en BREUGEL 1960-1970. Tien woelige jaren beschreven en verbeeld’ is nu verkrijgbaar.
Voor meer informatie klik HIER.

Zie de wervingsfolder.


JUBILEUMAVOND

Klik HIER voor een slideshow van de jubileumavond op zaterdag 18 oktober 2014.


BOEK OVER HET WILHELMINAKANAAL

Het boek handelt over het deel van het kanaal vanaf de Zuid-Willemsvaart tot voorbij Son en Breugel en telt 250 bladzijden en maar liefst 280 afbeeldingen.
Het boek kost € 19,50.
Voor meer informatie: Paul van de Wiel, secretaris van de Werkgroep Boek Wilhelminakanaal.
Tel. 0499-421320 e-mail: palmvandewiel@onsbrabantnet.nl


VERSCHIJNINGSDATA VAN 'HEEM SON EN BREUGEL' EN HET MEDEDELINGENBLAD IN 2018

07 februari: ---------------------------------------Mededelingenblad nr. 1
06 maart: --------'HEEM Son en Breugel' nr. 1 + Mededelingenblad nr. 2
08 april: --------------------------------------------Mededelingenblad nr. 3
11 juli: ------------'HEEM Son en Breugel' nr. 2 + Mededelingenblad nr. 4
05 september: ---'HEEM Son en Breugel' nr. 3 + Mededelingenblad nr. 5
09 oktober: -----------------------------------------Mededelingenblad nr. 6
28 november: ---------------------------------------Mededelingenblad nr. 7
12 december: ----'HEEM Son en Breugel'
nr. 4

Bovengenoemde data zijn informatief, wijzigingen zijn nog mogelijk.


LEZINGEN en ACTIVITEITEN IN 2018

- Woensdag 21 februari (aansluitend aan het Huishoudelijk gedeelte van de Algemene Ledenvergadering):
'De St.-Petrus' Bandenkerk en gebruiksvoorwerpen'door pastor Bakermans en Truus van de Broek-van Bussel

- Dinsdag 20 maart: Lezing ‘Torens in Peelland’ door dhr. Jan Timmers

- Zondag 22 april: Wandeling met IVN

- Zondag 6 mei: Torendag

- Donderdag 10 mei: Fietstocht

- Zondag 19 augustus: Zomerexcursie naar Gemert. Meer informatie volgt z.s.m.

- Woensdag 19 september: Lezing over de geboorteplaats van Pieter Bruegel de Oude door dhr. Paul Capals

- Dinsdag 23 oktober: Lezing 'De beeldenstorm en Alva's Raad van Beroerten' door dhr. Sander Wassing

- Woensdag 12 december: Lezing 'De ongeletterde boer' door dhr. Henk Roosenboom


UITNODIGING VOOR EEN LEZING VAN DE HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL
op woensdag 19 september 2018 om 20.00 uur in de zaal van ‘De Zwaan’, Markt 9 te Son en Breugel.


Waar werd Pieter Bruegel geboren?

In 1569, bijna 450 jaar geleden, overleed in Brussel Pieter Bruegel, één van de belangrijke schilders uit de kunstgeschiedenis.
Over zijn geboorteplaats en geboortedatum is nog steeds geen zekerheid.
De oudste officiële vermelding van Pieter Bruegel stamt uit 1551, toen hij als meester-schilder werd ingeschreven in het register van het Antwerpse Sint-Lucasgilde. Omdat schilders in die tijd meestal tussen hun 21e en hun 25e levensjaar als meester tot het gilde toetraden wordt er van uitgegaan dat Pieter Bruegel ergens tussen 1525 en 1528 is geboren.
Ook waar hij werd geboren is onduidelijk, De plaatsen die het meest genoemd worden zijn Breda en Breugel in Noord-Brabant of Grote-Brogel bij Bree in België.
Breda wordt als geboorteplaats genoemd in de beschrijving van de Lage Landen van Lodovico Guicciardini die nog tijdens Bruegels leven verscheen en Breugel wordt genoemd in het ‘Schilder-boeck’ vanKarel van Mander uit 1604. Grote-Brogel was vroeger ook bekend als Bruegel.
Paul Capals, woonachtig in Bree en onder andere medeoprichter van de ‘Pieter Bruegelkring’ en schrijver van de studie ‘Over de geboorteplaats van Pieter Bruegel de Oude’, vraagt zich af of nieuwe informatiebronnen meer indicaties opleveren over de mogelijke geboorteplaats, Breda, Breugel of toch Grote-Brogel.
Tijdens de lezing zal Paul, bijgestaan door Jo Corstjens en/of Jos Henckens  een antwoord proberen te geven op deze en andere vragen.
Heemkundekring Son en Breugel nodigt u van harte uit om op woensdag 19 september aanstaande deze lezing bij te wonen in De Zwaan in Son. De aanvang is 20.00 uur.

Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van niet-leden zal een bijdrage van 2 euro worden gevraagd. 

VERSLAG VAN DE WINTEREXCURSIE NAAR EINDHOVEN

Op zondagmiddag 14 januari waren we met 17 leden en introducees in Eindhoven.
Rond kwart voor 2 was iedereen aanwezig in het Erfgoedhuis op het voormalige NRE terrein waar we werden ontvangen met koffie en cake.
Mevrouw Tonnie van de Rijdt, voorzitter van de AWN (vereniging voor vrijwilligers in de archeologie), Heette ons welkom met een korte uiteenzetting over wat er allemaal in het Erfgoedhuis te vinden is en inderdaad een bezoekje is zeker de moeite waard.
Vervolgens heeft onze gids, Wim van Hoof, aan de hand van overzichtsfoto’s globaal geschetst hoe Eindhoven er vroeger heeft uitgezien waarna we met onze wandeling zijn gestart.

Vanaf het voormalige klooster Mariënhage en de Paterskerk, nu eigendom van DELA, volgden we de Dommel langs de plek waar vroeger spoelhuisjes stonden richting Villapark waar we even stilstonden bij villa ‘De Laak’, gebouwd als woonhuis voor Anton Philips en villa Elsheim, het huidige Dommelhoef. 
Dan langs de overgebleven voorgevel van N.V. Linnenfabriek Briel en Verster door de Dommelstraat richting het recent gerenoveerde station van Eindhoven in 1956 gebouwd en destijds uniek qua opzet. Wim ontkracht de bewering dat de vorm van het gebouw is ingegeven door een Philips radio, een gelijkende radio kwam pas 7 jaar na het ontwerp van het station op de markt.
We lopen vervolgens door de kenmierkende ingang de ondergrondse fietsenstalling in waar o.a. de resten van de 700 jaar oude Woenselse Poort te zien zijn.
We lopen over de Demer waarvan de bebouwing in 1942 tijdens het Sinterklaasbombardement volledig werd vernield op het 18-september en waar enkele ‘stolpersteine’ herinneren aan tijdens de oorlog afgevoerde Joden.
Dwars door het winkelpand van ‘The Sting’ lopen we naar de Nieuwe Emmasingel en dan door de Vrijstraat langs het voormalige post- en telegraafkantoor naar de Kleine Berg.
Langs het Fensterrein met het beeldje van ‘Ons Moeder’ gaan we door de Bergstraat richting Paradijslaan waar we onder het genot van een drankje pauzeren in de oude marechausseekazerne die later ook deels diende als loods voor de gemeentereiniging en die is omgetoverd tot een sfeervol café/restaurant.

Het enthousiasme van onze gids had ervoor gezorgd dat we later dan gepland ons pauzeadres bereikten waardoor verschillende deelnemers daarna moesten afhaken omdat de parkeermeter afliep. Wim begon dus met een uitgedunde groep aan het laatste deel van de wandeling.

We bezochten de Catharinakerk met o.a. de erfgoedtentoonstelling en gingen over het Catharinaplein naar de ‘Down Town Gourmet Market’ een drukbezochte foodhall aan de Smalle Haven die zeker de moeite van een bezoek waard is.
Het Stratumseind en een kort bezoekje aan de oude rechtbank brengen ons daarna naar de opgraving van het Stenen Huis bij het Van Abbe-museum en van daar weer terug bij ons startpunt.
Het begon inmiddels al aardig donker te worden toen we, na het bedanken van Wim, weer richting Son en Breugel vertrokken.

Plaatjes zeggen vaak meer dan woorden en de volgende foto-impressie (foto’s van Alex Kok en Thom van Dommelen) van onze excursiemiddag bevestigd dat we ook nu weer kunnen spreken van een geslaagd uitstapje.

 


 

VERSLAG VAN DE LEZING
"HEREN EN ONDERDANEN TIJDENS DE REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN"

Op 13 december 2017 mochten we voor zo’n 50 belangstellenden de alweer laatste lezing van dat jaar verzorgen.

Anton Neggers nam ons mee terug naar de tijd van het leenstelsel, gegroeid uit de standenmaatschappij van het Karolingische rijk toen dit te groot was geworden om efficiënt centraal te besturen.

Tijdens de periode na de 80-jarige oorlog tot het einde van de republiek hadden onze voorouders te maken met de leenmannen en -vrouwen van heerlijkheden en domeinen die hun rechten verkregen van de hogere leenheren en in ruil daarvoor diensten en opbrengsten leverden.

Binnen de heerlijkheid was de leenman gerechtigd om bijvoorbeeld de meier, baljuw en schout te benoemen en dat leverde, onder andere uit rechtspleging en boetes, inkomen op. Van de elfde tot de dertiende eeuw waren leenmannen nog afkomstig uit de adel en de ridderschap. Aan het einde van de middeleeuwen worden heerlijkheden vooral lucratieve bezittingen voor de gegoede stand, en kopen rijke burgers steeds meer heerlijkheden op als beleggingsobject.

De lezing schetste de verhoudingen tussen heren en hun onderdanen, de “gewone” mensen, ten tijde van de republiek der Verenigde Nederlanden en Anton wist met zijn enthousiasme de aandacht goed vast te houden.


 

VERSLAG VAN DE LEZING MET FILM "ROMEINEN IN HET GROENE WOUD"

Op 24 oktober jl. mochten we met ruim 40 belangstellenden luisteren naar de lezing van Dirk Paagman en Sjors van de Greef over de Romeinen die 1900 jaar geleden in het Groene Woud zeer zichtbaar aanwezig waren.
De heren zijn respectievelijk leraar geschiedenis en leraar aardrijkskunde aan het Maurick College in Vught en wisten met hun enthousiast gebrachte verhaal de aanwezigen aan hun lippen te kluisteren.
We hoorden op welke wijze het landschap en de loop van stromen en beken ontstond, waarom nederzettingen en dorpen juist op bepaalde plaatsen werden gebouwd en hoe de samenwerking met de Romeinen leidde tot ‘Romanisering’.
Natuurlijk kwamen ook de vele in het Groene Woud gevonden bijzondere voorwerpen uit die tijd aan bod.

Na de pauze werd een door Dirk en Sjors in samenwerking met Henk Helsdingen gemaakte film vertoond die is opgenomen rondom de belangrijke vondsten zoals de Romeinse grafheuvels en een barnstenen Bacchusbeeldje, een van de topstukken uit ruim 200 vondsten in Esch.

Al fietsend en gebruik makend van onze fantasie kunnen we een beeld krijgen van hoe het er destijds uitzag door de ongeveer 30 km lange fietsroute `Hercules Magusanus` te volgen.
Meer informatie hierover vindt u op de website van onze collega heemkundevereniging in Boxtel:
http://heemkundeboxtel.nl/wp-content/uploads/2017/01/Romeinen-fietsroute.pdf

Als u de film thuis nog eens rustig opnieuw wilt bekijken dan kan dat via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=xH9uEluAdeE

 


 

VERSLAG VAN DE LEZING 'EEN NIET ZO GOUDEN EEUW' DOOR HENK ROOSENBOOM

Op woensdagavond 20 september jl. waren zo’n 50 geïnteresseerden aanwezig bij de door onze Heemkundekring georganiseerde lezing van Henk Roosenboom over de periode 1648 tot 1795 in onze provincie.

Henk legde ons, onderbouwd met een mooie powerpoint-presentatie, uit dat de betrokken anderhalve eeuw vaak wordt gezien als een duistere tijd, de periode dat “wij” onder de knoet van de protestanten zaten en uitgebuit werden maar dat dit wel het tijdperk is geweest, waarin onze provincie vorm gekregen heeft en waarin de kiem is gelegd voor het moderne Noord-Brabant.
Natuurlijk was het niet allemaal rozengeur en maneschijn en was er wel degelijk armoede en bestond veel onveiligheid.

De katholieke inwoners van Brabant werden geconfronteerd met de calvinistisch protestantse cultuur van het noorden. Natuurlijk zorgde dat voor de nodige problemen, maar geleidelijk aan  groeiden beide partijen naar elkaar toe.

Henk wist de aandacht van zijn publiek goed vast te houden en zijn verhaal nodigde uit tot veel vragen waardoor het een interactieve avond werd waarvan we weer veel hebben opgestoken.


 

VERSLAG VAN DE ZOMEREXCURSIE NAAR GRAVE OP ZONDAG 20 AUGUSTUS

Op zondagmiddag 20 augustus waren we met 26 leden en introducees in de mooie vestingstad Grave.
Rond half 2 was iedereen aanwezig op het terras van café ´De Poortwachter` voor koffie of thee met appeltaart en daar was behalve het programma van die middag ook de weersverwachting een veel gehoord gespreksonderwerp, zeker toen de eerste druppeltjes regen vielen. Gelukkig bleef het bij die paar druppeltjes en was het de rest van de middag droog en liet de zon zich regelmatig zien.

Tegen half 3 vertrokken we naar het Toeristisch Ontmoetingspunt bij het oude stadhuis dat dateert uit ca 1650. Hier maakten we kennis met onze gids mevrouw Karin Verhaak die ons als eerste meenam naar de Sint Elisabethkerk. Dit was vroeger de grootste kruiskerk van Nederland, die na diverse belegeringen van Grave en later een brand steeds zwaar beschadigd raakte en door iedere keer gedeeltelijke herbouw haar huidige wat onlogische vorm kreeg.

Buiten de kerk staat een verkleinde kopie van het strafpaard met een scherpe zitplaats waarop gestrafte militairen met gewichten aan de voeten hun tijd moesten `uitzitten`.

We liepen door naar de protestantse kerk en daarna naar de plek waar het voormalige militair hospitaal stond en de voormalige kazerne ´Het Noorderblok`. Ondertussen werden we bijgepraat over de vroegere en huidige Graafse bevolking en de vele daar gevestigde instituten zoals een fors AZC en het welbekende Blindeninstituut.

Dan door naar het half-bastion ´Bekaf´, met een mooi uitzicht op de jachthaven, de Maaspoort en, na een korte kennismaking met een lokale kunstenaar, twee bronzen kanonnen uit de Napoleontische tijd die tegenwoordig nog worden gebruikt om de start van verschillende evenementen aan te kondigen.

Langs de oude synagoge en het voormalig instituut voor visueel gehandicapte meisjes komen we in de oudste straten in de binnenstad waarin nog veel oude gerestaureerde huizen en logementen te bewonderen zijn.

Na een korte klim tot op ´De Kat´, een kunstmatige berg met daaronder vijf kazematten, hebben we zicht op het voormalig Groot Arsenaal daterend uit de 18e eeuw dat in 1898 werd aangewezen als Rijks Psychiatrische Inrichting en in 1975 een bestemming kreeg als gevangenis. Daarna heeft het nog gediend als woongalerie en expositieruimte maar staat nu al enige tijd leeg.

Tot slot bezoeken we de enige overgebleven toegangspoort tot de vesting Grave, de ´Hampoort`.
Hierin is het Graafs Museum gevestigd, wat we gezien de tijd helaas niet meer konden bezoeken.
De wandeling was mede dankzij de enthousiaste en uitgebreide uitleg van onze gids die uitnodigde tot vele vragen zo’n drie kwartier uitgelopen. De meeste deelnemers vonden dit niet zo’n probleem en velen genoten nog even van de zon op een van de terrassen aan de historische markt.

Plaatjes zeggen vaak meer dan woorden en de volgende foto-impressie van onze excursiemiddag bevestigt dat we kunnen spreken van een geslaagd uitstapje.


 

VERSLAG VAN DE FIETSTOCHT OP 25 MEI 2017

Zondagmiddag 25 mei werd door de Heemkundekring Son en Breugel alweer voor de negende keer een fietstocht door de omgeving van Son en Breugel georganiseerd.
Mede dankzij het prachtige fietsweer hadden we een goede opkomst en kon dit keer de regenkleding thuis blijven.
De uitgestippelde route had een lengte van ongeveer 30 kilometer maar sommigen hadden de smaak zo goed te pakken dan ze op het eindpunt meer dan 40 kilometer op de teller hadden.

Vanaf de start bij het Oude Raadhuisje voerde de route ons via de begraafplaats langs het Dommelbalkon naar het voormalige brevierhuisje en vervolgens de Dommel  over, langs De Leet richting Breugel.
Daarna langs het hertenkamp weer richting Hendrik Veenemanstraat, over de Rooijseweg, langs het monumentje verwijzend naar de militaire begraafplaats via Vressel naar het kanaal.

Dan via Stad van Gerwen en schaapherder Erik de Vries naar Nederwetten waar bijna iedereen wel even aanlegde om een drankje of ijsje te nuttigen.

Het kostte daarna wat moeite om de prachtige plaats in de zon weer te verruilen voor het fietszadel maar we moesten verder. 
Richting Eindhoven nu. Eerst vlak langs de oude toren van Nederwetten, via de mooie brug over de Dommel, langs een prachtig stuk Dommel naar Bokt en over ‘Sprookjesbosch’ naar Ekkersrijt.  Dan over de brug bij Houtens een mooi stukje binnendoor richting Breugel waarna we via het Keske uiteindelijk bij Den Bauw konden finishen en waar onder het genot van de gratis consumptie nog flink werd nagepraat.

Langs de route passeerden we de bekende toponiemenbankjes, Dommekaet, De Leet, Stokland en Kanisgraaf. 

VERSLAG VAN DE TORENDAG 2017 IN SON EN BREUGEL

Tijdens de jaarlijkse 'Torendag' organiseren betrokken heemkundekringen samen met de Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband op de verschillende middeleeuwse kerklocaties presentaties of rondleidingen.
In Son was de St.-Petrus’ Bandenkerk inclusief de toren en in Breugel de St.-Genovevakerk inclusief de pastorietuin geopend.
De toren in Son werd bezocht door ruim 70 personen, veel gezinnen met kinderen waarvan vooral de kinderen enthousiast via de 100 treden tellende wenteltrap omhoog klommen.
Het oefenklavier van de beiaard op de eerste zolderverdieping is constant 'betimmerd' door kinderen en ook op de echte beiaard mochten zij spelen.
De beiaardiers Cor Nooijen, Marja Janssen-van Dinter en Pie Conijn hadden dus niet te klagen over belangstelling en waren achteraf dan ook erg tevreden.
Veel bezoekers maakten gebruik van de mogelijkheid om met de uitgedeelde beschrijving in de hand door het Vroonhovenpark te wandelen.

Ook de medewerking en openstelling van de St.-Petrus' Bandenkerk was een succes. Vooral door de combinatie van de fototentoonstelling door Myriam Merks-Meijkamp en de power point presentatie van Henk Hutten was er veel bezoek aan de door afbraak bedreigde kerk.

De kerk in Breugel mocht zo’n 40 geïnteresseerden ontvangen waarvan een groot deel ook de toren beklom en gebruik maakte van de mogelijkheid om onder begeleiding van gidsen van het IVN de pastorietuin te bezoeken.
Na een aarzelend begin kwam er rond 15.00 uur meer 'leven' in de kerk.
De nieuwe organist, Piet Pijnakker, was zeer enthousiast en menig bezoeker heeft het orgel kunnen bespelen.

Verschillende bezoekers gaven aan ook in de omliggende dorpen torens bezocht te hebben of nog te gaan bezoeken.

We mogen terugkijken op een geslaagde dag.


 

VERSLAG VAN DE PUBLIEKSWANDELING IVN EN HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL
OP 23 APRIL 2017

We wandelden voor zesde keer samen met gidsen van zowel het IVN als de Heemkundekring door de Kanaalstraat en omgeving.
Deze gezamenlijke wandeling is van oorsprong een initiatief van wijlen John Carp en we kiezen steeds in goed overleg een ander deel van Son en Breugel.

Vanaf de zwaaikom in het kanaal waar vroeger de Eindhovense Betoncentrale, later Rijkswaterstaat en sinds enkele jaren ‘de Sonse Jachthaven’ is gevestigd wandelden we met in totaal zo’n 35 personen in drie groepen richting Kanaalstraat. Naast een uitleg over alles wat groeit en bloeit aan de waterkant werd verteld over de aanleg van het kanaal en over de bedrijvigheid die daarna ontstond.
Ook werd duidelijk dat het gebouwtje waarvan enkelen dachten dat het een kadaverhuisje was slechts gebouwd was als opslagplaats voor brugonderdelen.

Dat de brug bij de Kanaalstraat oorspronkelijk een draaibrug met middenpijler was omdat die het gewicht van de stoomtram moest kunnen dragen wisten slechts weinigen maar toen het ging over de bewoners en bedrijven van de Kanaalstraat tot aan de Driehoek, tot aan 1947 “wijk C’, wisten veel deelnemers de verhalen van de gidsen aan te vullen.

Het verschil tussen een Haagbeuk en een Beukenhaag en de planten en bomen langs de Herpenbeek waren weer het terrein van het IVN.

Via het vrieshuisje dat nog tot 2001 in gebruik was kwamen we bij de boerderij aan Driehoek 3 waar de kogelgaten in de muur duidelijk maken dat in dit gebied bij de bevrijding op 17 september 1944 maar ook toen de Duitsers op 19 september terugkwamen flink is gevochten. Er vielen in die dagen 3 burgerslachtoffers en 3 woonhuizen en 12 boerderijen zijn afgebrand.

We wandelden door tot aan de duiker waar de Dommel door 5 doorstroomopeningen van elk 4,2 meter breed en 2,45 meter hoog onder het kanaal doorstroomt. De geschiedenis van en de verhalen rondom de bouw van deze duiker waren interessant om te horen.
De gidsen van het IVN vertelden ook hier weer over de begroeiing en maakten ons o.a. attent op de bloeiwijze van de eik.

Terug bij ‘de Sonse Jachthaven’ maakten velen nog gebruik van de mogelijkheid om onder het genot van een drankje nog even gezellig na te praten.
Al met al een mooie wandeling die voor iedereen goed te doen was en waarbij de combinatie van natuur en geschiedenis de deelnemers weer prima is bevallen.
De vraag waar we volgend jaar gaan wandelen werd al enkele malen gesteld maar kon nog niet worden beantwoord. 

VERSLAG WINTEREXCURSIE NAAR DE KNOPTORENKERK TE ST.-OEDENRODE OP
15 JANUARI 2017

Op zondagmiddag 15 januari werden we bij de Knoptoren in Sint-Oedenrode ontvangen met orgelspel door Ineke Wilbrink.
Derk de Bruijn heette ons welkom namens de Stichting Knoptorenkerk.
Deze stichting is eigenaar van de kerk en het daar achter liggende kerkhof (de gemeente is eigenaar van de toren) en heeft als doel om uit exploitatie van het gebouw te zorgen voor de bekostiging van het onderhoud etc.

Derk heeft ons verteld over de historie vanaf 1400, toen op de plek waar al enkele honderden jaren een kapel stond, een bakstenen kerk werd gebouwd tot aan de grote renovatie in de 60er jaren van de vorige eeuw.  Ook kregen we uitleg over de huidige gebruiksmogelijkheden.

Wie de belangrijkste feiten nog eens wil teruglezen kan dat doen op de website: www.knoptorenkerk.nl maar mist dan natuurlijk wel de verschillende anekdotes die Derk aan zijn verhaal toevoegde.

Na nog een extra kopje koffie of thee, waarvoor prima werd gezorgd door de beheerder van de kerk Peter de Koning, werden we rondgeleid en was er gelegenheid om de toren te beklimmen.  Mede dankzij het heldere weer gaf dat een mooie kijk op de omgeving.

Helaas was het aantal geïnteresseerden voor deze excursie met 16 personen erg beperkt maar de wel aanwezige leden waren enthousiast.Terug naar boven