MEDEDELINGENBLADEN, RECTIFICATIES EN AANVULLINGEN

Zie HIER voor de laatste Mededelingenbladen (PDF)


STATUTEN

De statuten, geldig vanaf 29 mei 2009, zijn HIER in te zien.
Zie ook: Mededelingenblad januari 2009.


COLLECTIES

Onze collecties van foto’s, documentatie, oude krantenknipsels, notariële akten en bidprentjes enz. worden regelmatig aangevuld door schenkingen. Mocht u iets in de kast hebben liggen dat past bij deze collecties, dan stellen wij het erg op prijs als u contact opneemt met een van onze leden, of zelf eens langs komt op maandag in het Oude Raadhuis tussen 9.00 en 16.00 uur.

Bijna alle oude nummers van het tijdschrift 'HEEM Son en Breugel', vanaf 1986, zijn nog verkrijgbaar bij de heemkundekring in het Oude Raadhuis, dat iedere maandag (behalve in de vakantieperiode) open is voor bezoekers van 9.00 tot 16.00 uur. Zie HIER voor een inhoudsopgave.

Het boek ‘SON EN BREUGEL, van oudsher een kruispunt van wegen’ is te koop bij Optiek Cooijmans, Dommelstraat 11, en bij boekhandel De Traverse, Nieuwstraat 38, in Son.
Het fotoboek ‘SON EN BREUGEL, vergane glorie’ is verkrijgbaar bij de heemkundekring in het Oude Raadhuis.


JUBILEUMBOEK

Het boek ‘SON en BREUGEL 1960-1970. Tien woelige jaren beschreven en verbeeld’ is nu verkrijgbaar.
Voor meer informatie klik HIER.

Zie de wervingsfolder.


JUBILEUMAVOND

Klik HIER voor een slideshow van de jubileumavond op zaterdag 18 oktober 2014.


BOEK OVER HET WILHELMINAKANAAL

Het boek handelt over het deel van het kanaal vanaf de Zuid-Willemsvaart tot voorbij Son en Breugel en telt 250 bladzijden en maar liefst 280 afbeeldingen.
Het boek kost € 19,50.
Voor meer informatie: Paul van de Wiel, secretaris van de Werkgroep Boek Wilhelminakanaal.
Tel. 0499-421320 e-mail: palmvandewiel@onsbrabantnet.nl


VERSCHIJNINGSDATA VAN 'HEEM SON EN BREUGEL' EN HET MEDEDELINGENBLAD IN 2019

06 februari: ---------------------------------------Mededelingenblad nr. 1
19 maart: --------'HEEM Son en Breugel' nr. 1 + Mededelingenblad nr. 2
14 mei: ---------------------------------------------Mededelingenblad nr. 3
10 juli: -----------'HEEM Son en Breugel' nr. 2
21 augustus: -----'HEEM Son en Breugel' nr. 3 + Mededelingenblad nr. 4
14 oktober: -----------------------------------------Mededelingenblad nr. 5
20 november: ----'HEEM Son en Breugel' nr. 4 + Mededelingenblad nr. 6

Bovengenoemde data zijn informatief, wijzigingen zijn nog mogelijk.


LEZINGEN en ACTIVITEITEN IN 2019 (meer informatie volgt z.s.m.)

16 januari: Vergadering met de vrijwilligers, Den Bauw, 14.00 uur
27 januari: Winterexcursie, Rondleiding Missieklooster H. Bloed, Aarle-Rixtel
20 februari: Algemene Ledenvergadering, Den Bauw, 20.00 uur
20 februari: Lezing 't Guld, door H. Hutten, Den Bauw, ca. 21.00 uur
02 april: Lezing, 'Beelden voor passie en hartstocht...' door mw. E. Verheggen, De Zwaan, 20.00 uur
26 mei: Torendag
30 mei: Fietstocht
01 september: Jaarmarkt
16 september: Lezing/film over de bevrijding van Son en Breugel door H. Hutten en K. Postma, De Zwaan, 20.00 uur
20 oktober: Naar Brussel, rondleiding o.l.v. Paul de Ridder in het kader van het Pieter Brueghel jaar
22 oktober: Lezing over archeologie door Ria Berkvens, De Zwaan, 20.00 uur
04 december: Lezing, 'De Gelderse krijgsheer Maarten van Rossum door Sander Wassing, De Zwaan, 20.00 uur

LET OP:
De lezing van 26 maart is verplaatst naar 2 april en het onderwerp is gewijzigd.
De lezing van 22 oktober a.s. is wegens omstandigheden komen te vervallen.

 

ACTIVITEITEN, LEZINGEN EN EXCURSIES


BEVRIJDINGSNUMMER HEEM 2019-3

Dit nummer van 'HEEM' is speciaal ter gelegenheid van de herdenking ‘75 jaar bevrijding’ uitgebracht.
Het formaat is A4, het telt 28 pagina’s en bevat 32 zwart/wit foto’s.

De auteur dhr. Henk Hutten behandelt de gebeurtenissen rond de bevrijding van Son en Breugel in september 1944.
In dit nummer staan ook verhalen van mensen die destijds de oorlog en de bevrijding van ons dorp hebben meegemaakt.

Dit ‘bevrijdingsnummer’ is voor € 5,- verkrijgbaar (zo lang de voorraad strekt) in onze heemkamer, Markt 1 te Son.
Klik ‘HIER’ voor de openingstijden.
Het nummer is ook te koop bij ‘Cooijmans Optiek’, Dommelstraat 11 Son.
JAARMARKT SON EN BREUGEL, 1 september 2019

Ook dit jaar is de Heemkundekring, met een kraam aan de Nieuwstraat dicht bij het Oude Raadhuis en openstelling van onze Heemkamer aldaar, weer present op de Jaarmarkt.
We zullen daar weer onze kring promoten en diverse boeken, publicaties en foto’s te koop aanbieden.

Ook deze keer willen we onder geïnteresseerden nieuwe leden werven, we bieden hen naast het gratis lidmaatschap voor de rest van het jaar ook het boek Jean Coenen ‘Son en Breugel, van oudsher een kruispunt van wegen’ aan.
Kent u nog mensen die overwegen lid te worden wijs hen dan op deze actie.

Zoals u mogelijk al weet is de Heemkundekring erg actief rondom de komende viering van 75 jaar bevrijding met o.a. de uitgifte van een bevrijdingsnummer van ons blad ‘Heem’, een tentoonstelling in het Vestzaktheater, op 16 september een lezing door Henk Hutten en de vertoning van een film van Klaas Postma en last but not least de ontwikkeling van ‘Remember September’, een lespakket voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen.
 
Op de Jaarmarkt zal de speciale uitgave van ‘Heem’ voor € 5,- per exemplaar worden aangeboden.

 TORENDAG

Op zondag 26 mei 2019 doet de Heemkundekring Son en Breugel mee aan de regionale ‘Torendag in Peelland’ (voor alle deelnemende kerken zie:www.kerkenindepeel.nl).
De toegang is gratis.

Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u de toren beklimmen aan het Kerkplein 5 te Son.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Beiaard regelt op die dag de toegang tot de toren en de bespeling van de beiaard cq. klokken.

Een gids van de Heemkundekring Son en Breugel geeft u onder in de toren informatie over de geschiedenis van de kerk en toren. Tevens kunt u bij de gids een beschrijving krijgen voor een wandelroute door het achter de toren gelegen Vroonhovenpark.

De toren van de voormalige Sint Petrus´ Bandenkerk dateert van rond 1526, de kerk die bij de toren hoorde is omstreeks 1450 in gebruik genomen. Van de kerk die op 29 december 1958 afbrandde zijn alleen nog de contouren in het plaveisel achter de kerk te zien. De toren is in 1975 gerestaureerd.

In Breugel is de St. Genovevakerk helaas niet open voor bezichtiging op Torendag. Door gebrek aan bemensing is het dit jaar niet gelukt om de kerk deze keer open te stellen voor bezichtiging. Deze kerk is mogelijk wel open op de ‘Open Kerkendag Noord-Brabant’ op tweede Pinksterdag, 10 juni a.s.

Een andere mogelijkheid is een fietstocht door de regio.
De oude St. Clemenskerk in Gerwen, de priorij en de toren zijn te bekijken vanaf 13.00 uur.
De kerk van Mariahout is te bezichtigen. Er kan daar een wandeling gemaakt worden door het processiepark met oorlogsgraven. Om 15.00 uur is er een Mariaviering bij de grot.
Ook de Oude Toren in Woensel (Baffinlaan 1) is open voor bezichtiging. Tevens is er een archeologieproject.

 UITNODIGING VOOR ONZE JAARLIJKSE FIETSTOCHT OP 30 MEI

Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei a.s. organiseert de Heemkundekring Son en Breugel voor de tiende keer een fietstocht door de groene omgeving van Son en Breugel. Wij hebben ook dit jaar weer getracht een afwisselende route van ca. 30 km uit te zetten.
Wij nodigen u hierbij uit aan deze fietstocht deel te nemen.
U kunt starten tussen 13.00 en 14.00 uur vanuit de Heemkamer in het oude raadhuisje, Markt 1 te Son, waar u een routebeschrijving krijgt en een consumptiebon voor een kop thee of koffie of een glaasje fris.
Iedereen heeft de mogelijkheid om individueel te starten en u kunt naar behoefte de tocht voor uzelf inkorten.
Deelname is gratis voor leden van de Heemkundekring Son en Breugel. Aan de overige deelnemers vragen wij een bijdrage van € 2,-. De fietstocht eindigt bij Den Bauw in de Sint Genovevastraat nr. 29 in Breugel. Hier kunt u de consumptiebon inwisselen om onder het genot van een drankje nog even na te praten.

 VOORAANKONDIGING STUDIEDAG NBAG voor (amateur)archeologen

Het NBAG (Noord-Brabants Archeologisch Genootschap) organiseert samen met Brabants Heem op zondag 14 april in het Erfgoedhuis te Eindhoven een studiedag (een serie van zes lezingen) met als thema:

Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant

Meer informatie kunt u vinden op de website van het NBAG: www.nbag.nl
LEZING OP DINSDAG 2 APRIL om 20.00 uur in de zaal van ‘De Zwaan’, Markt 9 te Son en Breugel.

BEELDEN VOOR PASSIE EN HARTSTOCHT
Het belang van het beeld en het materieel erfgoed in de beleving van de mystiek: toen en nu
door Evelyne Verheggen.

Belangrijke bronnen voor onderzoek naar de religieuze geschiedenis en cultuur zijn stichtelijke boeken en handschriften. In vroegere eeuwen was behalve het ‘woord’ echter ook het ‘beeld’ belangrijk. Dat de Middeleeuwse spiritualiteit en mystiek onveranderd doorwerkte in de bloeiende beeldcultuur van de 16de en 17de eeuw wordt over het algemeen onderschat. Deze ‘beelden’, de zogenoemde bid- en devotieprenten, krijgen als bron van onderzoek vooralsnog niet de aandacht die ze verdienen. 
In de Gouden Eeuw werden miljoenen bidprentjes gedrukt ter inspiratie voor een deugdzaam leven in navolging van Christus, zijn moeder Maria en de heiligen. Antwerpen ontwikkelde zich tot het belangrijkste centrum voor de productie van bidprentjes. Vandaar uit werden de prentjes over heel Europa en de nieuwe wereld verspreid.

In de Gouden Eeuw waren religieus levende vrouwen in heel West Europa veruit in de meerderheid ten opzichte van hun mannelijke collega’s: de priesters en monniken. Zij woonden en werkten ‘in de wereld’, maar sloten een mystiek huwelijk met Christus, waarbij enkel de gelofte van zuiverheid werd afgelegd. Om in hun levensonderhoud te voorzien waren zij actief met onderwijs en handwerk. Voor het gebed en ter educatie maakten zij volop gebruik van devotieprenten en devotionalia. Zo ontstonden in de kringen van deze semi-religieuze vrouwen in de Nederlandse Republiek ook de nu nog bekende doodsprentjes, communieprentjes enz.
In deze lezing zal het dagelijks leven van ‘bidden en werken’ nader worden uitgelegd en verbeeld aan de hand van devotieprenten, devotionalia en ander religieus erfgoed.

Dr. Evelyne Verheggen (1960) is erfgoeddeskundige voor religieus erfgoed.
Zij studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde in 2006 aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen op het proefschrift Beelden voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw.
Zij publiceert, geeft lezingen, colleges en advies over kerken, religieus erfgoed, devotieprenten en devotionalia. Zij is als vrij onderzoeksmedewerker verbonden aan het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen.
www.evelyneverheggen.nl
twitter: @EMFVerheggen

 


VERSLAGEN VAN LEZINGEN EN EXCURSIES


REGIONALE TORENDAG, 26 MEI 2019

In 2014 namen we met de Sonse Kerktoren voor de eerste keer deel aan de ´Middeleeuwse Kerktoren Route’ dit ook omdat we toen een mooie tentoonstelling in de toren konden laten zien.
Dat ook na al die jaren de belangstelling voor ‘onze’ oude Toren er nog steeds is bleek wel weer op zondag 26 mei jl. want met ongeveer 70 bezoekers aan de toren waren we best tevreden over de getoonde belangstelling. De datum viel dit jaar erg laat, dit omdat altijd de zondag vóór Hemelvaart wordt aangehouden.
De meesten klommen ook naar boven om de beiaardiers aan het werk te zien of zelf te mogen spelen óf om te genieten van het uitzicht en mooie foto’s te kunnen maken van de omgeving,
De beiaardiers Cor Nooijen en Marja Janssen-van Dinter hebben vanaf 13.00 uur constant belangstelling gehad voor hun werk boven in de toren.
Beneden gaf Dora Cooijmans-Engels uitleg over de toren en/of ze wees de weg naar boven via het wenteltrap-deurtje.
Ook werden beschrijvingen uitgedeeld voor een rondwandeling in het Vroonhovenpark.
Opvallend was dat veel jongere mensen en gezinnen met kinderen en ook enkele Engels sprekende bezoekers de toren kwamen bekijken.
Erg jammer dat we geen mogelijkheid hadden om een kleine tentoonstelling in te richten onder in de toren omdat deze tijdelijk in gebruik is voor de opslag van expositiemateriaal. Hopelijk in de toekomst.
Alle medewerkers, en dan met name de mensen van de Stichting Vrienden van de Beiaard, hartelijk dank voor jullie inzet.

Dora Cooijmans-EngelsEXCURSIE NAAR MISSIEKLOOSTER 'HEILIG BLOED' IN AARLE-RIXTEL

Op zondagmiddag 27 januari 2019 voerde de winterexcursie ons naar Aarle-Rixtel waar we om ongeveer kwart over één met koffie of thee en gebak werden ontvangen in Herberg De Brabantse Kluis.

Tegen twee uur sluit zuster Madeleine Bouman aan. Ze gaf een korte inleiding over de historie van de congregatie, het klooster en de huidige herberg waarvan de naam (Kluis) ook verwijst naar het klooster.

De congregatie, Missiezusters van het Kostbaar Bloed, werd in 1885 in Zuid-Afrika gesticht door de trappist Franz Pfanner en al snel volgde een opleidingsklooster in Duitsland waarna in 1901 een klooster in Helden-Panningen werd betrokken.
Dit klooster werd snel te klein en er verrees in Aarle-Rixtel een groot nieuw klooster met bijbehorende boerderij dat in 1906 tevens het moederhuis van de congregatie werd.
Later werd het gebouw nog enkele keren uitgebreid wat nog zichtbaar is in de kleuren van steen en cementwerk.

Vervolgens nam zuster Madeleine ons mee, eerst naar de oude waterput en vervolgens naar het kloostergebouw waar we o.a. de in de jaren 60 gerenoveerde kapel met bijzondere glas-in-loodramen van medezuster Hedwig Münz en de gastenverblijven bezoeken. 
De gastenverblijven worden gebruikt voor bezinningsweekenden en dergelijke.
Hoewel de voertaal in het klooster lange tijd Duits was, is het sinds 2003 meertalig.
Er zijn ook vele zusters die naast Duits de Nederlandse en Portugese taal beheersen, maar ook bijvoorbeeld Engels en Swahili.
We bewonderden ook het 'museum' waar vele vanuit de missie meegebrachte zaken ten toon worden gesteld.
De kloostertuin is gedeeltelijk opengesteld voor bezoekers. Het is mogelijk om naar de Lourdesgrot met de daarin aanwezige H. Hart-gebedsruimte te wandelen en daar een kaarsje op te steken. De Lourdesgrot is gebouwd in 1907 en gerestaureerd in 2011.

Mede dankzij de humorvolle wijze waarop de zuster haar interessante verhaal vertelde vloog de tijd om en was het bijna vier uur toen we weer afscheid namen.

Thom van Dommelen


 

VERSLAG LEZING 'DE ONGELETTERDE BOER' OP 12 DECEMBER 2018

Op 12 december verzorgde Henk Roosenboom op uitnodiging van onze Heemkundekring een lezing over het volksonderwijs in de 17e en 18e eeuw.
Voorzien van de nodige dia’s vertelde Henk hoe het onderwijs destijds georganiseerd was, hoe de schoolmeesters werden opgeleid en hoe ze hun werk deden, hoe men aankeek tegen de didactiek en wat in zijn algemeenheid de inhoud van de lessen was. 
Ook de rol van de ouders en hoe die aankeken tegen het onderwijs werd besproken.

Uitzonderingen daargelaten was zowel de kwaliteit van de schoolmeesters als die van de lesstof van een behoorlijk gehalte en kan daarmee de veronderstelde “achterlijkheid” van de Brabander niet worden verklaard.
Wel werd de school vaak gezien als “opvang” en wanneer op de veelal boerenbedrijven behoefte was aan extra handjes gingen de kinderen niet naar school. Ook gingen aangeleerde vaardigheden vaak verloren doordat na afloop van de schooltijd deze niet meer werden bijgehouden.

Al met al een interessante en goedbezochte lezing waarop we ook weer een aantal voor ons nieuwe gezichten mochten begroeten.

Thom van Dommelen


 

VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR HET 'HUIS VAN BRABANT' OP 26 OKTOBER 2018

Op vrijdagmiddag 26 oktober bezochten we, op uitnodiging van de Statenfractie van het CDA, met 14 leden van onze heemkundekring het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.
Het was behoorlijk druk omdat net op die dag de eerste themabijeenkomst over het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven plaatsvond.

Na ontvangst met koffie of thee en een gevulde koek kregen we een presentatie van Huseyin Bahar die sinds september 2016 voor het CDA lid is van Provinciale Staten.
In een half uur kregen we een aardig zicht op de organisatie van de Provinciale Staten, wie de huidige leden daarvan zijn en hoe de taakverdeling is.
De presentatie is opgevraagd en zal voor belangstellenden beschikbaar worden gemaakt.

Vervolgens werden we rondgeleid door het Provinciehuis, dat in 1971 door koningin Juliana werd geopend en gingen we langs de vele kunstobjecten, waarbij de nadruk ligt op textiele kunst,  die daar zijn tentoongesteld.

We gingen letterlijk van de kelder, oorspronkelijk ingericht als atoomschuilkelder waar 100 Brabanders het besturen van de provincie en het beschermen van de bevolking tijdens een mogelijk nucleair conflict konden coördineren, naar de top op de 22 etage vanwaar we een, helaas door de weersomstandigheden beperkt, zicht op de Provincie hadden.

Natuurlijk ontbrak een bezoek aan de Statenzaal niet. Deze vergaderruimte is vanuit de grote publiekshal van het gebouw via een brede trap bereikbaar en je gaat er binnen door de beroemde en in brons uitgevoerde 'dikke deur' van de beeldhouwer Toon Slegers.
Aan de buitenzijde van het gebouw is de Statenzaal herkenbaar door een vleugelvormig dak en lijkt zich haast zwevend vanuit de onderbouw te presenteren.

Thom van Dommelen


 

VERSLAG LEZING OP 23 OKTOBER 2018: "DE BEELDENSTORM EN ALVA'S RAAD VAN BEROERTEN"

Dinsdagavond 23 oktober werden we door historicus Sander Wassing meegenomen naar de tijd rondom de beeldenstorm.

Sander vertelde ons aan de hand van een serie dia’s wat daar aan vooraf ging, welke ontwikkelingen en tegenstellingen uiteindelijk hebben geleid tot de beeldenstorm en wat in de jaren daarna gebeurde.
De beeldenstorm was een vernieling op grote schaal van heiligenbeelden en andere objecten van katholieke religieuze plaatsen door protestanten in de Lage Landen die plaatsvond tussen 10 augustus en oktober 1566.
In die periode werden vele kerken geschonden en het interieur ervan vernield.

Om personen die daaraan hadden deelgenomen of daarmee sympathiseerden te berechten stelde de hertog van Alva in 1567 in de Nederlanden een bijzonder gerechtshof in: de Raad van Beroerten (Conseil des Troubles).
Dit gerechtshof kwam al snel bekend te staan als de Bloedraad, omdat er een groot aantal doodvonnissen werd uitgesproken. De hertog van Alva, door Filips II aangesteld als landvoogd, probeerde met de raad zo snel mogelijk orde op zaken te stellen in de opstandige gewesten.
Vanwege zijn harde optreden kwam hij bekend te staan als de ijzeren hertog.
Alva’s Raad van Beroerten veroordeelde tussen de 6.000 en 8.000 protestanten waarvan ongeveer 1.100 de doodstraf kregen opgelegd, andere veroordeelden werden verbannen met verbeurdverklaring van alle bezittingen.

De verscherpte tegenstellingen, die mede een gevolg waren van de beeldenstorm, leidden indirect tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog en het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Het was een door ongeveer 50 belangstellenden bezochte erg interessante lezing met passie en zonder ‘spiekbriefje’ gebracht. De inleider mocht dan ook een welverdiend applaus in ontvangst nemen.

Thom van Dommelen


 

VERSLAG LEZING OP 19 SEPTEMBER 2018: "DE GEBOORTEPLAATS VAN PIETER BRUEGEL DE OUDE"

Alhoewel nooit vastgesteld of bewezen gaan wij er toch van uit dat Pieter Brueghel rond 1525 in ons ‘eigen’ Breugel is geboren waarbij we wel openstaan voor andere opties wat onder andere blijkt uit het vriendschappelijk bezoek vanuit Breugel aan Grote Brogel toen daar in 1969 een groot Brueghel-festijn werd georganiseerd.

In die tijd schreef Paul Capals al uitgebreid over vraag wat de geboorteplaats van Pieter Brueghel zou kunnen zijn in het tijdschrift van de Culturele Kring uit Peer.
Toen we recent hoorden over mogelijk nieuwe bronnen die antwoord zouden kunnen geven op die vraag was het contact snel gelegd en vonden we Paul, Brueghelkenner en o.a. grote roerganger achter de Brueghelkring, de Brueghelfoundation en het Brueghelmuseum in Peer, samen met historicus Jo Corstjens en docent geschiedenis Jos Henckens om hun bevindingen met ons te delen.

Deze presentatie werd voor een 40-tal geïnteresseerden gegeven op 19 september jl. in de zaal van De Zwaan en begon, voor het goede begrip, met een situering van Pieter Brueghel in zijn tijd met aandacht voor de bestuurlijke organisatie en de cultuurhistorische tradities van dat moment.

Vervolgens wordt met een kritische analyse van bronnenmateriaal uit de 16de en 17de eeuw vastgesteld dat Karel van Mander in 1604 schreef dat Pieter Brugehel in een onbekend dorp, niet ver van Breda, Brueghel geheten is geboren.
Guicciardini en Vasari noemen Breda als geboorteplaats maar Lampsonius verduidelijkt in 1572 dat hier bedoeld wordt “in de buurt van”.

Als dan vervolgens kan worden vastgesteld dat de Belgische plaats Bree zowel in het Latijn en Italiaans destijds Breda werd genoemd en Brogel in zowel de literatuur als op oud kaartmateriaal wordt aangeduid met “Bruegel” is het punt van discussie duidelijk.

Mede verwijzend naar de opmerking van Van Mander dat de geboorteplek niet ver van Breda ligt en dat de term ‘niet ver’ meer van toepassing is op de afstand van Bree tot grote Brogel dan op de afstand tussen Breda en Son en Breugel menen de inleiders dat er sterke aanwijzingen zijn dat de geboorteplaats van Pieter Brueghel de Oude wel eens Grote Brogel kan zijn.

LINKS IS HET NOORDEN

 

De nieuwgevonden aanwijzingen maken die vraag misschien gerechtvaardigd maar ook moeten we concluderen dat van een hard bewijs zeker nog geen sprake is en dat geven de inleiders zelf ook aan.
Verschillende vragenstellers uit de zaal uitten dan ook hun twijfel.

In ieder geval een boeiende avond met een mooie presentatie voorzien van veel beeldmateriaal waar de aanwezigen met plezier naar hebben geluisterd en gekeken.
Als geschenk voor onze kring en ter onderstreping van de vriendschapsbanden ontvingen we een originele drinkbeker zoals die op het Brueghelfestijn in Peer in 1969 werd gebruikt.

Thom van Dommelen


 

VERSLAG VAN DE ZOMEREXCURSIE 2018 NAAR GEMERT

Voor de zomerexcursie van de Heemkundekring op zondag 19 augustus hoefden we niet ver te rijden. De keuze was dit jaar gevallen op Gemert vanwege de interessante monumenten die dit dorp rijk is. We troffen het met het weer: het was een zonovergoten dag.

Alvorens aan de excursie te beginnen kwamen we in Café Dientje bij elkaar voor een kopje koffie met taart. Vervolgens nam onze gids Simon van Wetten ons mee naar de voormalige Latijnse School, een prachtig gebouw uit 1891 waar tegenwoordig de heemkundekring van Gemert haar domicilie heeft.

Hier praatte Simon ons bij over de geschiedenis van Gemert, die teruggaat tot de Middeleeuwen waarin Gemert aanvankelijk een zelfstandige heerlijkheid was, maar later werd opgenomen in de Duitse Orde. Na dit zeer interessante verhaal verlieten wij de Latijnse School om in de richting van de kerk van Sint-Jans Onthoofding te wandelen. Deze kerk dateert oorspronkelijk uit de 15e eeuw, maar werd later ingrijpend verbouwd tot de neogotisch kerk die hij nu is.

Op weg naar het kasteel konden we al genieten van het uitzicht op dit historisch gebouwencomplex vanaf het Ridderplein, waar vandaag toevallig een kunstmarkt werd gehouden. Toen we eenmaal de monumentale voorburcht gepasseerd waren konden we volop genieten van het uitzicht op het kasteel zelf en van de kasteeltuin met zijn eeuwenoude bomen.

Simon, onze gids, vertelde ons over de bouwhistorie en wees ons op de verschillende stijlen van de tot het complex behorende gebouwen. Na onze rondgang om het kasteel heen togen we weer naar café Dientje om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje.

Samengevat kunnen we terugkijken op een geslaagde zomerexcursie!

Martin van Rooij


 

VERSLAG VAN DE WINTEREXCURSIE 2018 NAAR EINDHOVEN

Op zondagmiddag 14 januari waren we met 17 leden en introducees in Eindhoven.
Rond kwart voor 2 was iedereen aanwezig in het Erfgoedhuis op het voormalige NRE terrein waar we werden ontvangen met koffie en cake.
Mevrouw Tonnie van de Rijdt, voorzitter van de AWN (vereniging voor vrijwilligers in de archeologie), Heette ons welkom met een korte uiteenzetting over wat er allemaal in het Erfgoedhuis te vinden is en inderdaad een bezoekje is zeker de moeite waard.
Vervolgens heeft onze gids, Wim van Hoof, aan de hand van overzichtsfoto’s globaal geschetst hoe Eindhoven er vroeger heeft uitgezien waarna we met onze wandeling zijn gestart.

Vanaf het voormalige klooster Mariënhage en de Paterskerk, nu eigendom van DELA, volgden we de Dommel langs de plek waar vroeger spoelhuisjes stonden richting Villapark waar we even stilstonden bij villa ‘De Laak’, gebouwd als woonhuis voor Anton Philips en villa Elsheim, het huidige Dommelhoef. 
Dan langs de overgebleven voorgevel van N.V. Linnenfabriek Briel en Verster door de Dommelstraat richting het recent gerenoveerde station van Eindhoven in 1956 gebouwd en destijds uniek qua opzet. Wim ontkracht de bewering dat de vorm van het gebouw is ingegeven door een Philips radio, een gelijkende radio kwam pas 7 jaar na het ontwerp van het station op de markt.
We lopen vervolgens door de kenmierkende ingang de ondergrondse fietsenstalling in waar o.a. de resten van de 700 jaar oude Woenselse Poort te zien zijn.
We lopen over de Demer waarvan de bebouwing in 1942 tijdens het Sinterklaasbombardement volledig werd vernield op het 18-september en waar enkele ‘stolpersteine’ herinneren aan tijdens de oorlog afgevoerde Joden.
Dwars door het winkelpand van ‘The Sting’ lopen we naar de Nieuwe Emmasingel en dan door de Vrijstraat langs het voormalige post- en telegraafkantoor naar de Kleine Berg.
Langs het Fensterrein met het beeldje van ‘Ons Moeder’ gaan we door de Bergstraat richting Paradijslaan waar we onder het genot van een drankje pauzeren in de oude marechausseekazerne die later ook deels diende als loods voor de gemeentereiniging en die is omgetoverd tot een sfeervol café/restaurant.

Het enthousiasme van onze gids had ervoor gezorgd dat we later dan gepland ons pauzeadres bereikten waardoor verschillende deelnemers daarna moesten afhaken omdat de parkeermeter afliep. Wim begon dus met een uitgedunde groep aan het laatste deel van de wandeling.

We bezochten de Catharinakerk met o.a. de erfgoedtentoonstelling en gingen over het Catharinaplein naar de ‘Down Town Gourmet Market’ een drukbezochte foodhall aan de Smalle Haven die zeker de moeite van een bezoek waard is.
Het Stratumseind en een kort bezoekje aan de oude rechtbank brengen ons daarna naar de opgraving van het Stenen Huis bij het Van Abbe-museum en van daar weer terug bij ons startpunt.
Het begon inmiddels al aardig donker te worden toen we, na het bedanken van Wim, weer richting Son en Breugel vertrokken.

Plaatjes zeggen vaak meer dan woorden en de volgende foto-impressie (foto’s van Alex Kok en Thom van Dommelen) van onze excursiemiddag bevestigd dat we ook nu weer kunnen spreken van een geslaagd uitstapje.