Overzicht van alle artikelen over de geschiedenis van Son en Breugel
verschenen in de tijdschriften 'HEEMSCHILD' en 'HEEM Son en Breugel'

'HEEMSCHILD'

Jaar nr. blz. Onderwerp
1976 2 33 Franciscus Sonnius (1506-1576)
    43 De gemeene gronden van Son (1355)
    47 Historie Sonse kerk, deel 1
1976 3 54 Historie Sonse kerk, deel 2
    60 De regering van Breugel (17e eeuw)
1976 4 72 Historie Sonse kerk, deel 3
    77 Bestuurders en eden anno 1700
1977 1 1 Historie Sonse kerk, deel 4
    20 Het jaar 1876, deel 1
1977 2 35 Het jaar 1876, deel 2
1977 4 72 Het jaar 1876, deel 3
    82 De honderdste penning (1568)
1978 1 11 De honderdste penning in Son (1568)
1978 3 49 De Zusters in Son (1878-1978)
1978 4 91 Son en Breugel tijdens de Gelderse oorlogen (16e eeuw)
1979 1 1 Het arm dorpken Breugel (17e,18e eeuw)
1979 2 33 De steen van Breugel (1926)
    39 Een Sonse ruzie in 1755
    43 Brandpreventie in de 18e eeuw
1979 3 50 Sint Genoveva (5e eeuw)
    52 De gemeene gronden van Son (1355)
    58 De kerk van Son (1107-1521)
    62 De regering van Breugel (17e eeuw)
    67 Bestuurders en eden anno 1700
1980 1 17 Bijnamen in Son en Breugel
    20 Een nieuwe toekomst, een ander verleden(woonplaatsverandering 1818- 1824)
1980 2 39 Huwelijken in Son (in de 18e eeuw)
1980 3 49 J. Verhoeven, een Breugelse pastoor ca. 1850
    62 Borgemeesters van Son (1692-1810)
1980 4 84 Son en Breugel in 1832, een onderzoek van kadastergegevens
Jaar nr. blz. Onderwerp
1981 1 12 Kerkerekeningen (van de Sonse kerk 1664-1666)
    21 Het weer in Breugel (in de 19e eeuw)
1981 4 61 Van watermolens, sluizen en pegels (17e-18e eeuw)
1982 1 1 Visitatie van watermolens in 1782
1982 2 31 De Sonse kerk weer terug aan de katholieken (1794-1810)
1982 3 49 Een terugblik bij het afscheid van burgemeester Steinweg, 1946-1982
    63 Son en Breugel in 1882, deel 1
1983 1 18 Son en Breugel in 1882, deel 2
1983 2 29 De kwaliteit van de landbouwgronden in Son en Breugel in 1832
    37 Het grondgebruik in Son en Breugel in 1832
1983 3 65 Tweehonderd jaar raadhuis in Son (1783-1983)
1984 1 16 Bij een legerkaart uit 1748
1984 2 29 Visitatierapporten van kerken en scholen 1685-1700
    37 Kaart van een Sint-Joris en Sint-Barbaragilde uit Son anno 1526
1984 3 53 Veertig jaar na ‘Market Garden’ (september 1944)
1985 1 1 Gilden in Son en Breugel (v.a. 1459)
1985 3 55 Een nieuwe brug, een oud verhaal (1717)
1985 4 69 De kerkerekeningen van Breugel 1664-1799

 

 

'HEEM Son en Breugel'

Jaar nr. blz. Onderwep
1986 1 2 Van de kerk van Breugel (1648-1799)
    8 Een stukje Sonse genealogie (Van de Ven - Latijnhouwers)
    11 Hoe Son zijn openbare school verloor (1912)
    18 Mina de Bresser 100 jaar, 28-8-1959
1986 2 1 Sint-Petrus' Banden (de oude en nieuwe kerk van Son)
1986 3 2 Een roofoverval in Son (1749)
    7 Een klepperman in Breugel (1801-1807)
    10 Een gevaarlijk kermisvermaak (1797)
    12 Van Son / Breugel tot Canada (familie Sanders, 1712-1982)
    18 De noodbrug van 17-18 september 1944
1986 4 2 Tijdens de mobilisatie 1914-1918
    8 Son en Breugel anno 1886
    14 De Sonse boterfabriek (1912-1954)
    23 Uit de resolutieboeken (rundveeziekte in Breugel 1776)
1987 1 2 De Breugelse molen (1871-1967)
    6 Een traditie hersteld (wegkruisbeeld in Son)
    10 De visrechten op de Dommel (v.a. 1437)
    15 Ruzie om een stier, een generatieconflict (1929-1933)
1987 2 26 Studiefinanciering (1658)
    36 Stamboomfragment Van Rijssel
    44 De heffing van bruggeld en het drukke verkeer door Son in de 18e eeuw
    52 Bezuiniging in 1782
1987 3 55 Een oud schepenzegel, een nieuw vignet
    57 Het begin van de telefoon in Son en Breugel (1887-1913), deel 1
    63 Ervaringen in september 1944
    66 Nogmaals: de heffing van bruggeld in de 18e eeuw
    70 Schapen over de grens met Best (1840)
    76 75 jaar geleden en toen al een verkeersprobleem
1987 4 78 Een oorkonde uit 1553
    83 Het begin van de telefoon in Son en Breugel, deel 2
    89 Het tiendrecht in Son (afgekocht in 1856)
    95 Bigamie... of toch niet? (19e eeuw)
    99 Son en Breugel in 1887
1988 1 2 Het gebruik van de gemeene gronden (v.a. 1355)
    9 Een reglement van dag- en nachtbewaking (1807)
    14 Hagelslag in 1907
    19 Stamboomfragment T(h)eunisse(n) (1758-1944)
1988 2 26 Het oude Zonhove (1914-1987)
1988 3 50 Notarissen in Son en Breugel (1604-1913)
    60 Driehonderd jaar geleden in Son en Breugel, de negenjarige oorlog, 1688-1697
1988 4 72 Stamboomfragment T(h)eunisse(n)
    73 Ontginningen in Son rond 1800
    79 Stamboomfragment Schutjes (1708-1931)
    88 Son en Breugel anno 1888
1989 1 2 Het Wilhelminakanaal door Son en Breugel (1854-1923), deel 1
    16 De pest in onze steek, ook in Son (1636)
    23 De prijs van een pint (1757)
1989 2 26 De feestelijke opening van de tramlijn Eindhoven - Son - St.-Oedenrode - Veghel (1897)
    35 Emigranten naar USA (familie Sanders, 1867), deel 1
1989 3 50 Oorlogservaring september 1944 in Son ten zuiden van het Wilhelminakanaal
    62 Het arm dorpken Breugel (18e eeuw)
1989 4 74 Het Wilhelminakanaal door Son en Breugel 1923-1933, deel 2
    84 Emigranten naar USA, deel 2
    90 Son en Breugel anno 1889
1990 1 2 Een inventaris van de kerkelijke ornamenten van Son uit 1653
1990 2 42 Jan en Ernst Bagelaar, bewoners van het oudste huis van Son (1820-1837)
    59 Waar liep de grens met Woensel precies? (v.a. 1355)
1990 3 66 Restauratie en uitbreiding van het oude raadhuis in 1920
    82 Stamboomfragment Boudewijns (1717-1926)
    92 Een arbeidsovereenkomst voor de koster anno 1830
1990 4 94 Bemoeienissen van de pastoor met de bouw van een nieuwe school in Son (1834)
    106 De voogdijrekening (18e eeuw)
    113 Son en Breugel anno 1890
    119 Correctie stamboomfragment Boudewijns
Jaar nr. blz. Onderwerp
1991 1 2 Herinneringen aan Son in de tweede helft van de 19e eeuw
1991 2 38 Op zoek naar het graf van Sonnius, deel 1
    47 De avonturen van Gerrit Schutjes, schepen te Son (18e eeuw)
1991 3 66 De middeleeuwse kerk van Sint-Petrus' Banden te Son
1991 4 90 De Sint-Genovevakerk van Breugel
1992 1 2 Heijmeric van de Velde (Heijmericus de Campo), een dorpsgenoot uit de 15e eeuw
    19 Hoe een borstrok geschiedenis maakte (1788)
    24 Baldadigheid rond het raadhuis (1804)
1992 2 26 Het begin van de electriciteitsvoorziening in Son en Breugel (1909-1923)
    37 Boerderij met erf en tuin te Son omstreeks 1935
    44 De vroegmis in de parochie van Son (1605)
    46 Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, deel 1
    48 Breugel in de veiling! (1678)
1992 3 50 De runmolen van Jan van der Crabben in Son (1700)
    71 Uit het leven van de heilige Genoveva (422-502)
    75 Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, deel 2
    76 Omheining van percelen op het boerenbedrijf
1992 4 78 Waar lag de schuurkerk op Den Heuvel te Son? (1754-1817)
    82 Een verboden teerdag in Son en Breugel (1685)
    93 Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, deel 3
    94 Een Binnenlandsch Paspoort uit 1856
1993 1 2 H.A.J. Veeneman, gemeentesecretaris en waarnemend burgemeester (1909-1945)
    12 De markten in vroeger tijden in onze gemeente (v.a. 1554)
    21 Een Sonse jongen in Algerije (1816-1846)
1993 2 26 Martinus van den Biesen als kerkbedienaar van Breugel (1700-1704)
    42 Onze jaartelling
    46 Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, deel 4
    47 Nogmaals de pest in Son (1636)
1993 3 50 De heilige Genoveva van Parijs: patroonheilige van de kerk van Breugel
    54 De vroegste eigenaars en bewoners van Sons oudste huis (ca. 1700-1821)
    61 De laatste eigenaars en bewoners van Sons oudste huis (1821- ca. 2000)
    64 De borg- en ontlastbrief (18e eeuw)
    68 Een Buitenlandsch Paspoort uit 1814
1993 4 74 St.-Petrus' Banden: patroonheilige van de kerk van Son
    79 Schoock en het spook. Vreemde ontwikkelingen rond de kerk van Breugel in de tweede helft van de zeventiende eeuw
    95 Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, deel 5
1994 1 2 De Heuvel en de Straat. Bouw en verfraaiing van twee nieuwe schuurkerken in Son gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw, deel 1
    16 Trouwen doe je niet zo maar
1994 2 26 Gedwongen huwelijken in Son en Breugel
    31 Een kraamkamer op de Bestse hei (1866)
    32 De Heuvel en de Straat. Bouw en verfraaiing van twee nieuwe schuurkerkenin Son gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw, deel 2
    46 Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, 6
    48 Het gebruik van een medicijn (1753)
1994 3 - 50 Jaar bevrijding 1944-1994
1994 4 50 De bevrijding van Son en Breugel in september 1794
    61 Ook 50 jaar geleden. Noordlimburgse geëvacueerden naarSon en Breugel (1944)
    73 Stamboomfragment (meester Harrie) Raaijmakers (v.a. 1670)en de voetbalclub
    79 Wanneer was men oud genoeg om te trouwen? (1811-1940)
1995 1 2 De Dommel vroeger
    13 Het testament van onze dorpsgenoot bisschop Franciscus Sonnius (1576)
    19 Archeologische kroniek over 1994
1995 2 26 Zoen met voetval (1567-1647)
    44 Een brand op Houtens in 1832
1995 3 51 Een dorpsgenoot: Franciscus Sonnius, de eerste bisschop van 's-Hertogenbosch en van Antwerpen, 1506-1576
    74 Op zoek naar het graf van Sonnius, deel 2
1995 4 78 De waterlopen en bruggen van Son en Breugel in vroeger tijden
    91 Son en Breugel anno 1895
    99 Errata en aanvullingen (stamboom Raaijmakers)
Jaar nr. blz. Onderwerp
1996 1 2 Dorpspraat of dorpsklets (brand Zwijnsbergen 1921)
    6 Archeologische kroniek over 1995
    12 Sint Petrus' Banden: patroonheilige van de kerk van Son; een aanvulling
    14 Son en Breugel 1811-1939; enige wetenswaardigheden
    20 De Kattenberg, nu Sint Catharinastraat, Breugel
    23 Archeologisch veldwerk op Ekkersrijt afgesloten
1996 2 26 Het gebruik van voornamen in Son en Breugel 1700/1810 en 1851/1939
    40 Trouwring na ruim veertig jaar teruggevonden
    43 De St.-Petrus' Bandenkerk te Son
    47 Pokkenvaccinatie in 1826
1996 3 50 Antonius Laecman. Een dorpsgenoot uit de 15e eeuw, hoogleraar te Leuven
    59 Vermiste soldaten uit Son en Breugel in 1814
    68 Crimineel Son en Breugel in de zeventiende en achttiende eeuw
    72 Schanddicht uit de 18e eeuw
1996 4 74 Sonse en Breugelse meisjes als Veghelse Franciscanessen (20e eeuw)
    88 Son en Breugel in 1896
    95 Waar komt de naam Unster vandaan?
1997 1 2 Oproer rond ontginningen in Son in 1791
    13 Vooruitgang (dagelijks leven na 1950)
    18 Studiebeurzen gesticht door dorpsgenoten (1400-1700)
    21 Een graf te Son (1895)
1997 2 26 Wilhelmus Smarius, pastoor te Breugel 1793-1827
    34 Archeologische kroniek over 1996
    40 Jan Habraken vertelt
1997 3 50 Trees de Snijer vertelt
    63 Bezoek van de Commissaris van de koningin rond 1900
    68 Notabelen onder elkaar; woordgebruik in 1898
    71 De klokkenluider van Breugel; een vacature in 1801
1997 4 74 Inkwartiering bij de familie Van Vroonhoven 1939-1940
    87 Son en Breugel in 1897
1998 1 2 Julius Widlak vertelt
    10 Uit de bodem: Keltisch betaalmiddel (1e eeuw)
    11 De familie Brzoskowski. Waar zijn zij gebleven? (v.a. 1888)
    21 Archeologische kroniek over 1997
    24 Samenstelling bevolking naar kerkelijke gezindheid 1815-1960
1998 2 26 Cornelia, Judocus en Paulus van de Ven: weeskinderen in de achttiende eeuw
    35 Piet Coppelmans vertelt
    45 Het Maatboek van Son van 1648
    48 Uit de bodem: Franse rekenpenning (1415-1497)
1998 3 50 Meester Harry Raaijmakers vertelt
    62 Op weg naar Afrika met een Breugelse missionaris(Frans Sanders in 1935), deel 1
    67 Thomas Stephani, Son 1502 - Rome 1538
    72 Uit de bodem: Knoop met scheepmotief (17e eeuw)
    74 In gesprek met Sinterklaas / Martien van den Hurk
1998 4 84 Son en Breugel in 1898
    94 Op weg naar Afrika met een Breugelse missionaris, deel 2
    100 Uit de bodem: Romeinse As van Augustus (27 v. Chr.-14 n. Chr.)
1999 1 2 Een greep uit de eerste 20 jaren van de RK. Boerinnenbond in Son (v.a. 1939)
    14 Op weg naar Afrika met een Breugelse missionaris, deel 3
    20 Zo maar wat informatie rond waskaarsen (1726)
    25 Sonse mirakels (in 1383)
    28 Uit de bodem: Adelaar van een koetslamp (ca. 1900)
1999 2 26 Marinus Roefs, van koeherder tot archivaris (1891-1981)
    38 Op zoek naar een familierelatie (Van de Velden: Heijmeric de Campo en Franciscus Sonnius)
    42 Een brief van Franciscus Sonnius (1572)
    46 Waskaarsen met een vervolg (de familierelatie)
    46 Een lening aan het Brabantse leger in 1810
    48 Uit de bodem: Kets van musketgeweer (19e eeuw)
1999 3 50 Hoe rijk waren de Sonse Bagelaars? deel 1: Jan Hendrik Bagelaar (1780-1827)
    67 Heemkundekring Son en Breugel 1974-1999
    80 Uit de bodem: Bikkels (19e eeuw)
1999 4 82 Hoe rijk waren de Sonse Bagelaars? deel 2: Ernst Willem Jan Bagelaar (1775-1837)
    97 Uit de bodem: Romeins slot (1e eeuw)
    98 Wim Hulsen vertelt
2000 1 2 De secretaris en zijn dienstmeid (1758-1770)
    8 Son en Breugel in 1899
    16 Marinus van Beek (1790-1872)
    26 Luikse spruiten in Son (18e eeuw)
    28 Uit de bodem: Romeinse armbanden (1e-2e eeuw)
2000 2 30 Lambert Boudewijns vertelt
    40 Bikkelen van godenvermaak tot kinderspel
    46 Studenten uit onze gemeente in 1550-1750
    52 Uit de bodem: Gespen 15e-17e eeuw
2000 3 54 Hoe Son en Breugel gas kregen (1942-1965)
    67 Landmeten in Son en Breugel (ca. 1826)
    72 Een andere Genoveva (5e eeuw)
    76 Uit de bodem: Vingerhoedjes 15e-19e eeuw
2000 4 78 De brievengaarder en zijn milieuprobleem (1896)
    83 Meer wetenswaardigheden over Ernst Bagelaar (1775-1837)
    92 Son en Breugel in 1900
Jaar nr. blz. Onderwerp
2001 1 2 Adriaan Kuijten, bestuurder in hart en nieren
    11 Son en Breugel na de komst van het aardgas (v.a. 1965)
    15 Een Sons verhaal (schapen, wolf en hond, <1887)
    16 Lijkstrootje leggen, een vergeten gebruik
    23 Onze nieuwe website
    24 Uit de bodem: Spinsteentje en spinloodje 16e-18e eeuw
2001 2 26 In gesprek met Everardus (Gerrit) van Eck
    38 Bomen op / over pleinen
    46 Uit de bodem: Bronzen randbijl (ca. 1300 v. Chr.)
    47 De Veerstraat in Breugel, deel 1
    48 Een schranspartij in Breugel (1888)
2001 3 50 Zangvereniging 'Een van Zin' 1875-2001
    69 De potjes uit de Potjesberg in Son
    72 Uit de bodem: Nestel 17e eeuw
2001 4 74 Son en Breugel in 1901
    86 De volières van Son en Breugel (1967, 1978)
    91 Een 'woordenboek' uit 1741
    95 Uit de bodem: Bronzen mantelspeld 1e-2e eeuw
2002 1 2 Het Sint-Catharinagilde te Son, Marinus van Dinther en Gerard Swinkels vertellen
    14 De mysterieuze dood van Hendrik van Dinther (1782)
    18 Uit de bodem: Rijwielbelastingplaatje (1935)
    19 Son en Breugel: een eeuwenoude LAT-relatie
    24 Onze website
2002 2 26 Wegwijs in Son en Breugel: Olen, De Kuilen, Stad van Gerwen, Kwadestraat
    31 Oude houtwallen in de Sonse bergen
    36 Wilhelmus Petrus van den Hurck 1701-1774
    46 De Veerstraat in Breugel, deel 2
    48 Uit de bodem: Zilveren denarius (1e eeuw)
2002 3 50 De bestuurlijke indeling van Son en Breugel van de late middeleeuwen tot 1811
    59 Wegwijs in Son en Breugel: Gaskendonk, Keske, Broekstraat, Hooidonk, Stakenburgstraat
    63 Een graf in Spanje (1667)
    64 De kapel in de Beverlaan (1946-1985)
    71 Rectificatie kaartje Sonse bergen
    72 Onze website
2002 4 74 Son en Breugel in 1902
    89 Wegwijs in Son en Breugel: Wolfswinkel, Breeakker, Waterhoef, Gentiaanlaan
    93 De band van Son en Breugel met Leuven
    99 Uit de bodem: Koperen/bronzen zegelring (17e eeuw)
    99 Sonse en Breugelse uitdrukkingen
2003 1 2 Wegwijs in Son en Breugel: Bokt, Driehoek, Esp, ’t Zand, Ekkersrijt, Houtens
    7 Toezegging in kapel Beverlaan
    8 De banden van Son en Breugel met Antwerpen
    10 What’s in a name: Van Son (1700-1900)
    12 Het stroomgebied van de Dommel
    13 Leerplicht en schoolverzuim in Breugel (1929-1963)
    24 Uit de bodem: Keltisch regenboogschoteltje (1e eeuw v. Chr.)
2003 2 26 Afscheid van pastoor Bakermans
    37 De Nieuwstraat en het Raadhuisplein
    48 Sonse en Breugelse uitdrukkingen
    49 Uit de bodem: pijlpuntje uit de steentijd (ca. 3000-2000 v. Chr.)
2003 3 50 De Sonse dorpspomp (v.a. 1859)
    55 Leerplicht en schoolverzuim in Breugel door ziektes (1929-1963)
    64 Het Mariakapelletje op de Kuilen (v.a. 1946)
    68 Wegwijs in Son en Breugel: Veerstraat, Eind, Hoogstraat, Beemdstraat
    72 Uit de bodem: Devotiemedaille van Sint Oda (20e eeuw)
2003 4 74 Het studiekamp van het Brabants Studentengilde in Breugel 1946, deel 1
    81 Son en Breugel in 1903
    92 Wegwijs in Son en Breugel: Sonse Bergen, ’t Harde Ven, Muizenberg, Potjesberg, Fonteinberg, Geuzenberg, Schietbaan
2004 1 2 Een bijzonder huis in Son: Van Amstel (1863-1963)
    15 Wegwijs in Son en Breugel: Brouwerskampweg, Jagerskampweg, Dutmellapad, Ockhuizenweg, Hoberglaan
    19 Brouwerskamp, vernoemd naar Adriaan van de Ven, bierbrouwer (1845-1916)
    20 Het studiekamp van het Brabants Studentengilde in Breugel 1946, deel 2
    22 Ons oude gemeentearchief in 1855
    24 Onze website
2004 2 26 De familie Verschuijl / Verschoyle (1300-2000)
    33 Leerplicht en verzoeken om vrij te krijgen in Breugel (1929-1963)
    41 Son en Breugel in 1946
    47 Over snelheid gesproken! (1912)
    48 Uit de bodem: Gouden halve reaal van Philips II (1575)
2004 3 50 De oorlogsjaren 1940-1945 in Son en Breugel, een impressie
    58 Politiecommandant Baak over september 1944
    62 September 1944: een fietspad als herinnering
    63 Enige herinneringen aan september 1944
    69 Seminaristen in Son 1942-1944
    84 Uit de bodem: Devotiebeeldjes (1900-1940)
2004 4 86 Son en Breugel in 1904
    97 Hier Son en Breugel ! Gids voor een vooruitstrevende gemeente (1960)
2005 1 2 (Kleine) bedrijvigheid in de jaren twintig van de 20e eeuw
    10 Turf en törruf
    15 Hier Son en Breugel ! deel 2
    24 Uit de bodem: Koperen horlogesleuteltjes uit de 19e eeuw
2005 2 26 Enige notities m.b.t. de postbezorging in de 19e eeuw
    30 Hier Son en Breugel ! deel 3
    38 Lambert Proening alias Lambert de Kuijper
    43 Het weer van zeventig jaar geleden
    48 Uit de bodem: Devotiemedaille van O.L.V. van Cortenbosch
2005 3 50 De pastoorsmeid: 'Anneke van de pastoor'
    58 Archeologisch onderzoek in Son 2004
    69 Screaming Eagle
    72 Onze website
2005 4 74 De bouw van de kerk van St.-Petrus' Banden
    83 Son en Breugel in 1905
Jaar nr. blz. Onderwerp
2006 1 2 Gerard Konings vertelt
    11 Kunstenaars in Son en Breugel 1850-1950
    19 Een schilderij van Louis Bogaerts
    22 Oproep
    23 De tijden van weleer
    24 Onze website
2006 2 26 Mijnheer de Meester
    34 Tijd kost geld (en tijd)
    40 Oproep
    43 'Contact' 1949-1950
    48 Uit de bodem van onze gemeente
2006 3 50 1106-2006. Negenhonderd jaar hertogdom Brabant
    55 Gesprek met Fien Schutjes en Truus Schutjes-Vos
    65 De oude pastorietuin wordt park Vroonhoven
    72 Uit de bodem van onze gemeente
2006 4 74 1107. Eerste vermelding van Son
    80 Son en Breugel in 1906
    93 De gemeente Son en haar kerststallen
2007 1 2 Een 'kerkelijk rondje' Son en Breugel
    24 Onze website
2007 2 26 900 jaar parochie Sint-Petrus' Banden in Son
2007 3 70 Broeders uit Son en Breugel
    80 Jan van Gorp en 'zijn' destructor
    88 Wie niet waagt die niet vindt
2007 4 94 De verering van Cornelius in Son
    106 Son en Breugel in 1907
    119 Breugel in spreekwoorden
    119 Klep-klep
2008 1 2 Vijftig jaar KBO Son, 1959-2008
    20 Gesprek met zuster Helena Maria
    32 Onze website
2008 2 34 Van kerkhof naar kerkplein
    54 De klok van Hendrik Bagelaar
2008 3 58 Rondom de kerk van Son
    73 De laatste brugwachter van Son en Breugel
    86 Wandkunst in Son en Breugel
    88 Help wandkunst opsporen
2008 4 90 Son en Breugel in 1908
    103 Vijftig jaar geleden: de Sonse kerk brandt
    110 Carl Weber architect restauratie Sonse kerk?
2009 1 2 Gevonden, aantekeninhgen van Breugelse pastoors, 1814-1835
    11 Jan Tesselaar, adjunct directeur Huize Zonhove van 1 juni 1958 tot 1 juni 1981
    22 Wandkunst
    24 Onze website
2009 2 25 De eerste 50 jaar van de Boerenbond Breugel
2009 3 50 Sint Catharinagilde 550 jaar
2009 4 94 Wonen in de bronstijd op Ekkersrijt (gemeente Son en Breugel)
2009 5 142 Franciscus van de Werff, pastoor te Breugel
    152 Herinneringen aan het boerenleven van weleer
    156 Son en Breugel in 1909
    166 Wandkunst in Son en Breugel
    167 Rectificatie
2010 1 2 'HEEM Son en Breugel' vernieuwd
    3 In gesprek met Noud Stultiëns
    11 Bakkers in Son en Breugel sinds 1939
    17 Een 'blauw handje'
    18 Een landloper uit Breugel
    21 Wandkunst in Son en Breugel
    24 Onze website
2010 2 26 Sint Petrus van de Sonse boterfabriek
    31 Tegeltableau Sint Petrus onthuld
    33 De Sonse Bergen
    42 Uit een borgemeestersrekening van 1631
    48 Wandkunst in Son en Breugel
2010 3 50 Huizen in het centrum van Breugel vanaf 1832
    61 Georganiseerde Zelfbescherming in Son en Breugel
    70 Een mooi geschenk
    71 Wandkunst in Son en Breugel
2010 4 74 Son en Breugel in 1910
    83 Gijzelaars uit Son en Breugel
    89 'Sneeuw' in de Molenstraat, 28-02-1966
    90 Wandkunst in Son en Breugel
    92 Grafveld in Son
    94 De steen van Breugel, een steen des aanstoots
    96 Correctie Heem Son en Breugel 2010-3
Jaar nr. blz. Onderwerp
2011 1 2 Adriaan Kuijten, oud-voorzitter van onze Heemkundekring
    3 Huizen in Son aan de Markt en om de hoek
    15 In gesprek met Gerrit Gerritse
    23 Wandkunst in Son en Breugel
    24 Rectificatie
2011 2 26 Burgemeester Paul Steinweg 1917-2011
    32 Pastor Bakermans vijftig jaar priester
    38 Ad Paulen over zijn vader Adriaan Paulen
    46 Wandkunst in Son en Breugel
    47 Het schoolmeestershuis in Son, een rectificatie
    47 Rectificatie
2011 3 50 17 september 1944, onze bevrijders kwamen van boven
    60 In gesprek met Anny Jacobs-Beelen
    66 De Zwaan
    76 Hendrik Veeneman
2011 4 78 De lotgevallen van de fanfare, 1912-2012
    120 Inhoudsopgave 2011 jaargang 26
2012 1 2 De boerderij van Albert Vink op Olen
    9 Son en Breugel in 1911
    17 In Son geboren in 1810
2012 2 26 De Sint Genovevastraat vanaf 1832
    35 Een schilderij met geschiedenis
    40 De Brug, een Son en Breugels weekblad, 50 jaar
    42 Een Breugelse wever in 1739
    46 Fanfarenieuws in 1959
    47 Wandkunst in Son en Breugel
2012 3 50 Een gouden jubileum - 50 jaar bibliotheek Son en Breugel
2012 4 78 De oude pastorie van Breugel
    86 1798. De Sonse kerk onttrokken aan de (protestantse) eredienst
    90 Son en Breugel in 1912
    99 Wandkunst in Son en Breugel
    100 Rectificatie
    100 Inhoudsopgave 2012 jaargang 27
2013 1 2 Het kerkplein van Son, ook voor de Romeinen een heilige plaats
    6 Son-en-Breugelse Zusters van Schijndel
    13 1810. De schuurkerk op De Heuvel aan de (katholieke) eredienst onttrokken
    18 Louis Buelens, 1936-1960: 'heldenpiloot'
    22 Wandkunst in Son en Breugel
    24 Onze website
2013 2 26 Kerken in Son en Breugel, vijftig jaar geleden
    42 Het schilderijenkabinet van pastoor Van Esch
    48 Gesprek met Mimi van den Berg-de Cock, als 'duizendpoot' actief in Son
2013 3 54 Son en Breugel in de overgang
    60 Son-en-Breugelse Zusters van Schijndel (2)
    68 Piet van de Laar, houthandelaar, kruidenier en wandelaar
2013 4 78 Scholen en onderwijs in Son en Breugel in vroeger tijd
    91 Son en Breugel in 1913
    100 Inhoudsopgave 2013 jaargang 28
2014 1 2 Een beroemde dorpsgenoot: Franciscus Sonnius
2014 2 26 De wegenruit rondom Son en Breugel (1945-1979)
    55 Het jubileumboek is in aantocht
    56 Onze website
2014 3 58 De jaren 1935-1945; burgemeester Schoepp in Son en Breugel
2014 4 110 Son en Breugel in 1914
    119 Tijdens de mobilisatie 1914-1918
    123 Een vleugje Sonnius
    125 Alteratie
    126 Veertig jaar geleden
    132 Inhoudsopgave 2014 jaargang 29
2015 1 2 Turkse gastarbeiders in Son voor Niemans' Beton
    12 Boerenerven onder de meubelboulevard
    17 Een openbare verkoop van de inboedel van 'De Zwaan' in 1874
    21 Een erfdeling in 1759
2015 2 26 Over vijftig jaar gemeentehuis en zijn voorgangers van weleer
2015 3 50 Een nieuwe raad, een nieuw geluid
    55 Ardina Maria van Kleef - Zuster Miranda
    61 Een openbare verkoop
    65 Rectificatie
    66 Het begin van SBC
    69 Zonhove als militair hospitaal
    71 Wandkunst in Son en Breugel
    72 De Sonniuswijk in 1799
2015 4 74 Watermolens, sluizen en pegels
    81 Son en Breugel in 1915
    90 Meester Beelen in Son en Breugel
    96 Inhoudsopgave 2015 jaargang 30
Jaar nr. blz. Onderwerp
2016 1 2 De oude kerktoren van Son
    11 Meester Beelen in Son (2)
    19 De Sonse jongensschool van 1910 tot 1920
    21 Vijftig jaar geleden: de doorgaande weg op de schop
    24 Onze website
2016 2 26 Huizen in de Dommelstraat, nummers 1 tot en met 11
    38 Meester Beelen in Son (3)
2016 3 50 In Memoriam: Walter van der Meeren
    51 De oude kerktoren van Son (deel 2)
    61 Huizen in de Dommelstraat, nummers 13 t/m 37
    69 Werk van Theo van Amstel
    70 Onze website
2016 4 74 Son en Breugel in 1916
    84 Meester Beelen in Son en Breugel (4)
    92 Een herenhuis op De Heuvel en zijn bewoners
    95 Advertenties uit het verleden
    96 Rectificatie en inhoudsopgave 2016 jaargang 31
2017 1 2 Opgravingen op terrein BETONSON
    7 De giften van Antonetta van de Ven (1865-1942)
    12 Meester Beelen in Son en Breugel (5)
    16 Van patronaat naar Corneliushuis en Vestzaktheater
2017 2 26 De La Corte: een familie uit Son in Spanje
    33 Verkiezingen een eeuw geleden
    41 Een kijkje in de rechtspraak in de 18e eeuw
    46 Het Wilhelminakanaal graven
2017 3 50 Kerkplein of MFA-square
    61 Speuren naar Juan de la Corte
    70 De Sonse Piëta honderd jaar
2017 4 74 Son en Breugel in 1917
    86 Koorzang in de Breugelse parochiekerk St.-Genoveva, 1941-1943
    100 Onze website
    100 Inhoudsopgave 2017 jaargang 32
2018 1 2 Het 'Buukske van de Guld'
    8 Jubileumbedevaart R.K. Boerinnenbond
    14 Huizen in de Dommelstraat, nummers 36-18
2018 2 26 Het 'Buukske van de Guld' (2)
    33 Huizen in de Dommelstraat, nummers 16 t/m 2
    47 Sacramentsaltaar Sy. Genovevakerk Breugel
2018 3 50 Herinneringen van Theo Beelen, zoon hoofd lagere school Breugel (1947-1954)
2018 4 74 Het 'Buukske van de Guld' (3)
    80 Son en Breugel in 1918
    93 Honderd jaar geleden, de 'Spaanse griep'
    97 Hoera, een nieuwe burgemeester
    99 Vastenavondruzie in 1918
    100 Inhoudsopgave 2018 jaargang 33