Het bestuur van de Heemkundekring Son en Breugel bestaat uit de volgende personen:

Terug naar boven


Verdere bijzonderheden:

Inlichtingen over het werk van de heemkundekring kunt u krijgen bij alle bovengenoemde personen.
Indien u op enig gebied actief wenst mee te doen bent u van harte welkom. Het is daarvoor niet noodzakelijk dat u lid van de heemkundekring bent.

Werkgroepen
Voor informatie over de werkgroepen kunt u contact opnemen met de coördinatoren.
Zie 'WERKGROEPEN'.

De openingstijden van onze heemkamer in het Oude Raadhuis aan de Markt 1 te Son zijn:
op maandag van 9.00 uur tot 16.00 uur en van 19.30 uur tot 21.30 uur en
op donderdag van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Bezoek op deze avonden alleen na afspraak, tel. 0499-473331.
Gedurende de vakantieperioden kunnen deze tijden aangepast zijn. Zie 'ACTUEEL'.

Voor de Statuten (gewijzigd maart 2009): KLIK HIER
Voor het Huishoudelijk reglement: KLIK HIER

U kunt zich als lid opgeven bij de secretaris.

De contributie 2019 is € 23,00 per jaar; hierin zijn begrepen:
               - Lidmaatschap;
               - Tijdschrift 'HEEM Son en Breugel'
               - Het Mededelingenblad
               - Lezingen en organisatie excursies (niet de kosten van de excursies).
               - Mogelijkheid om u via de kring te abonneren op het tijdschrift 'In Brabant' tegen                  gereduceerd tarief.

Contributie verdere gezinsleden in 2019: € 14,00 per jaar.

Het rekeningnummer bij de ING-bank is: NL26 INGB 0004 0760 74
Ten name van: Heemkundekring Son en Breugel.


Aanvraag gegidste rondleidingen door Son en/of Breugel:
Tel. 0499-473049 of e-mail: secretaris@hkksonenbreugel.nl

Voor inlichtingen over de door de Heemkundekring uitgegeven boeken kunt u bellen met de secretaris, dhr. F. Wilbrink, tel. 0499-473049, e-mail: secretaris@hkksonenbreugel.nl

Het telefoonnummer van de heemkamer in het Oude Raadhuis is: 0499-323359
Houd u er s.v.p. rekening mee dat niet altijd iemand aanwezig is.
U kunt ook contact opnemen via de e-mail adressen van de bestuursleden.

De website is toegankelijk op: https://www.hkksonenbreugel.nl
 

Terug naar boven