Coördinatie van onderstaande werkgroepen: Martin van Rooij

* Werkgroep DOCUMENTATIE en BIBLIOTHEEK
Tel. 0499-472445, e-mail: documentatie@hkksonenbreugel.nl
Tijden: op maandagen van 9.00-16.00 uur en van 19.30-21.30 uur en op donderdagen van 19.30-21.30 uur.
Bezoek op de avonden alleen op afspraak: tel. 0499-473331
Plaats: Oude Raadhuis, Markt 1, Son
Medewerkers: Martin van Rooij, Joop Dijsselbloem-Visser, Ans Habraken,
Marlies Verbeek

Activiteiten:

Verzamelen van alle originele, gekopieerde en gefotografeerde akten, artikelen, berichten en literatuur.
Een namenindex maken op de collectie weekbladen.
De documentatie en de bibliotheek ordenen en bijhouden.

__________________________

* Werkgroep BIDPRENTJES ETC.
Tel. 0499-472445, e-mail: documentatie@hkksonenbreugel.nl
Tijden: op maandagen van 9.00-16.00 uur
Medewerkers: Dora Cooijmans

Activiteiten:

Digitaliseren van bidprentjes.
Het maken van een persoonsnamenindex met vermelding van alle gegevens van bidprentjes en andere familieberichten.

________________________

* Werkgroep GENEALOGIE
Tel. 0499-472445, e-mail: documentatie@hkksonenbreugel.nl
Tijden: op maandagen van 19.30-21.30 uur
Medewerkers: Joop Dijsselbloem-Visser, Hiltje van Hattum,
Mary Waterschoot

Activiteiten:

Correctie van ingevoerde gegevens stambomen Son.
Correctie en invoer gegevens t.b.v. de 'Kadastrale Atlas'.
Invoeren van personen uit Son en Breugel in een genealogiebestand.
Invoeren van deze personen in het bestand van de 'Kadastrale Atlas'.

__________________________

* Werkgroep LEDENADMINISTRATIE
Tel. 0499-472445, e-mail: ledenadmi@hkksonenbreugel.nl
Medewerker: Martin van Rooij

Activiteiten:

Ledenadministratie bijhouden.

__________________________

* Werkgroep KADASTRALE ATLAS
Tel. 0499-472445, e-mail: documentatie@hkksonenbreugel.nl
Tijden: op maandagen van 9.00-16.00 uur

Medewerkers: Wil Schoenmakers

Activiteiten:

Uitgaande van de eerste kadasterkaart uit 1832 wordt m.b.v. diverse bronnen de ontwikkeling van het dorp en haar inwoners in beeld gebracht.

__________________________

* Werkgroep PUBLICATIES
Tel. 0499-473331, e-mail: redactie@hkksonenbreugel.nl
Medewerkers: Joop Dijsselbloem-Visser, Henk Hutten, Martin van Rooij, Frans Wilbrink

Activiteiten:

Aanleveren en redigeren van artikelen voor het periodiek ‘HEEM Son en Breugel’.
Aanleveren en redigeren van artikelen voor het Mededelingenblad.
Aanleveren en redigeren van artikelen voor krant en weekblad.


Coördinatie van onderstaande werkgroepen: Frans Wilbrink

* Werkgroep BEELD en GELUID
Tel. 0499-473049, e-mail: secretaris@hkksonenbreugel.nl
Tijden: op donderdagen van 14.00-16.00 uur
Plaats: Oude Raadhuis, Markt 1, Son
Medewerkers: Frans Wilbrink, Mien Guitjens-Lavrijssen,
Gerard van den Heuvel,
Rian Versantvoort, Annelies de Leijer,
Jos Berndsen, Harrie Bekx,
Toos op de Weegh, Fran Maasdam,
Cor van de Graaf

Activiteiten:

Nieuwe fotoaanwinsten, dia’s en negatieven worden gedigitaliseerd, voorzien van een beschrijving en daarna aan de Fotobank toegevoegd.
Foto’s nemen van diverse gebeurtenissen in Son en Breugel. Een selectie hiervan wordt toegevoegd aan de Fotobank.
Aanvragen voor foto’s afhandelen.

Projecten:

Beschrijven van de collectie Van Oorschot.

__________________________

* Werkgroep SOCIALE MEDIA

Tel. 0499-473049, e-mail: secretaris@hkksonenbreugel.nl
Medewerker: Frans Wilbrink

Activiteiten:

Op Facebook (HeemSonenBreugel) vermelden we belangrijke activiteiten en nieuwsfeiten. Daarnaast publiceren we iedere week enkele historische foto's met omschrijving. Af en toe zetten we ook een filmpje op onze Facebookpagina.
Op Twitter (@HeemSonenBreugel) plaatsen we belangrijke heemkundige nieuwtjes, waaronder onze lezingen.

__________________________

* Werkgroep TENTOONSTELLINGEN
Tel. 0499-473049, e-mail:secretaris@hkksonenbreugel.nl
Medewerkers: Frans Wilbrink, Gerard van den Heuvel, Dick van Hattum

Activiteiten:

Plannen en realiseren van tentoonstellingen t.b.v. de Heemkundekring. Tentoonstellingen worden projectmatig aangepakt en al naar gelang het onderwerp van de tentoonstelling worden deskundigen in het projectteam opgenomen.


Coördinatie van onderstaande werkgroep: Thom van Dommelen

* Werkgroep LEZINGEN en EXCURSIES
Tel. 0499-473310, e-mail: excursies@hkksonenbreugel.nl
Medewerkers: Thom van Dommelen, Carel Verdonschot

Activiteiten:

Organiseren van de zomer- en winterexcursie.
Verzorgen van de vier jaarlijkse lezingen.
Organiseren van fietstochten, wandelingen en rondleidingen.
Presentatie op Jaarmarkt en Open Monumentendag.


Coördinatie van onderstaande werkgroep: Vacature

* Werkgroep ARCHEOLOGIE
Tel. 0499-476428, e-mail: archeologie@hkksonenbreugel.nl

Activiteiten:

Hoofdtaken zijn:
Controleren van aangevraagde en uitgegeven vergunningen in relatie tot de archeologische waardenkaart van Son en Breugel en de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over onder andere deze zaken en het archeologisch beleid van de gemeente.
Resultaten van archeologisch onderzoek openbaar maken voor de inwoners van Son en Breugel en vertalen naar publieksgerichte uitingen, zoals teksten, maar ook het streven naar zichtbaar maken van resultaten of het markeren van een locatie in het landschap.
Het onderhouden van contacten met professionals en amateurs, zoals stads- en regio archeologen, de gemeente en de archeologische werkgroep WADNA onder leiding van Geit Emmery.
Toezicht houden op archeologische werkzaamheden in de gemeente.


Coördinatie van onderstaande werkgroepen: Carel Verdonschot

* Werkgroep MONUMENTEN
Tel. 0499-475680, e-mail: monumenten@hkksonenbreugel.nl
Medewerkers: Carel Verdonschot, Dora Cooijmans-Engels,
Joop Dijsselbloem, Henk Hutten, Wil schoenmakers

Activiteiten:

Behartigen van het behoud van ons erfgoed en ondersteuning van de gemeentelijke monumentencommissie.

Projecten:

Medewerking verlenen en voorstellen doen t.b.v. een gemeentelijke monumentenlijst.
Cultuurhistorisch Beleidsplan, i.s.m. gemeente Son en Breugel, provincie Noord-Brabant en Monumentenhuis Brabant.
Project ‘Dommelvisie’.
Inventariseren van klein religieus erfgoed, i.s.m. Bureau Erasmus Eindhoven.
Project ‘Help Wandkunst Opsporen’.

__________________________

* Werkgroep BEZORGING BLADEN
Tel. 0499-475680, e-mail: monumenten@hkksonenbreugel.nl
Medewerkers: Carel Verdonschot, Jeanne Verdonschot-Brewel

Activiteiten:

Distributie van ‘HEEM Son en Breugel’ en het Mededelingenblad.


Coördinatie van onderstaande werkgroepen: Dick van Hattum

* Werkgroep ICT
Tel. 0499-471008, e-mail: webmaster@hkksonenbreugel.nl
Medewerkers: Dick van Hattum, Wil Schoenmakers

Activiteiten:

Het bijhouden van de computers en perifere apparatuur (hardware en software).
Adviseren bij aanschaf nieuwe apparatuur.

__________________________

* Werkgroep WEBSITE
Tel. 0499-471008, e-mail: webmaster@hkksonenbreugel.nl
Medewerkers: Dick van Hattum, Thom van Dommelen

Activiteiten:

Ontwerp en actualisering van onze website.

Projecten:

Ontwikkelen van een nieuwe website, gebaseerd op nieuwe mogelijkheden.

__________________________

* Werkgroep LAY-OUT en DRUK BLADEN
Tel. 0499-471008, e-mail: webmaster@hkksonenbreugel.nl
Medewerker: Dick van Hattum

Activiteiten:

Lay-out en druk van het periodiek 'HEEM Son en Breugel'.
Lay-out en druk van het Mededelingenblad.
Contacten met houders van ruilabonnementen. 

Klik HIER om het organisatieschema van de Kring te bekijken.Terug naar boven